Alternativene Romsdalsaksen og Møreaksen må i mitt hode sammenlignes fra/til de naturlige målepunktene Ørskogfjellet og Lønset - alternativt Hjelset. Usikkerheten mellom Digernes og Ørskogfjellet er svært viktig, men har egentlig ikke relevans ved sammenligning av løsning og kostnader for de to alternativene.

En enkel oversikt som viser antatte kostnader for delstrekninger og totalsum for hele traseene til både MA og RA trasene kan være et realt utgangspunkt. Slik oversikt finnes neppe, men kladden illustrerer:

Deretter uhildet utredning av Romsdalsaksen, og tilhørende kostnadsvurderinger for begge alternativ. «Reell kostnad» i tabellen er tenkt som kostnad etter uhildet utredning av Romsdalsaksen, samt nøytral kostnadsvurdering av begge alternativ.

Eneste ansvarlige måte å behandle en sak med slike ekstreme format knyttet til løsning (som undersjøisk/oversjøisk), varighet (gjerne 100 år) og kostnader (15 - 30 - 40 mrd?) er ved rettferdig sammenligning.

En prosjektleder hos Statens vegvesen vest har beregnet et delvis undersjøisk alternativ for Romsdalsaksen (RA) til 13,86 mrd for strekningen Hjelvika - Hjelset. Løsningen er ikke ønsket, men kostnaden er interessant, for den er jo mindre en halvparten av beløpet region midt kom frem til - 30 mrd! Hvor langt ville samme beløp ført Møreaksen fra Ørskogfjellet mot Hjelset? Basker man i dypet under Tautra, eller er man kommet lengre?

Daglig leder for Romsdalsaksen AS er imidlertid krystallklar på at oversjøisk panorama er det soleklare førstevalget for RA, og Jørn Inge Løvik har begrunnet det i flere sammenhenger og leserbrev. Forslaget under Veøya er riktignok både langt kortere og grunnere enn Tautratunnelen, men anses kun som reserveløsning.

Romsdalsaksen AS har ved tredjepart (ekstern) vurdering kalkulert strekningen Hjelvika - Lønset til 15 mrd. Samtidig hevder Møreaksen at de kan bygge sin løsning for 6-14 mrd billigere enn RA, dvs 0 - 8 mrd. Morsomt om det var en komedie, men egentlig bare trist og uverdig. Merk at prisutviklingen er gunstig for bruer/flytebruer versus undersjøiske tunneler grunnet nyutviklet lasersveising.