TK og redaktør Alnæs i særdeleshet, har vært utsatt for hardt skyts de senere ukene. Vel fortjent, vil sikkert mange mene.

Når nå det meste av kritiske tilbakemeldinger er gjort vel unna, bør det ryddes plass for ettertenkningen. Slik kan det skapes endringer. Til beste for lesere, kulturengasjerte og ikke minst TK.

Nå antar jeg at mange i TK allerede har startet samtalene rundt støyen som rammet avisa med øredøvende kraft. Likevel vil jeg frimodig foreslå følgende.

Inviter bredt til en såkalt SWOT-analyse hvor styrkene ved dagens kulturdekning identifiseres. Likedan en gjennomgang av svakhetene. Begge deler finnes det garantert flere av.

Let så etter hvilke muligheter som ligger nært og fjernt, og rund av med å erkjenne trusselbildet som kommer fram om ingenting blir gjort.

Å invitere til slikt, ikke bare internt i TK, men også blant lesere og kulturinstitusjoner - grupper og enkeltpersoner, vil gi rom for ei bedre avis for alt og alle. Lesere, kulturaktører, TK sine ansatte, abonnementstall etc.

Her ligger muligheter til forbedring. Og lykke til.

Les også

Kulturjournalistikk på villspor

Les også

Kulturjournalistikk på lesernes premisser

Les også: Nedlatende om kulturstoff

Les også: På lesernes premisser, TK?

Les også: Kulturjournalistikk og mediedekning

Les også: Kan outsourcing være et alternativ, Alnæs?

Les også: U-kultur i Tidens Krav