Ti søkere ønsker å bli Roars etterfølger

NRK har fått inn ti søkere til stillingen som journalist i Kristiansund.