Arbeiderpartiet vil at alle skal ha en god alderdom. Vi går til valg på en trygg og god hjemmetjeneste for alle som trenger det, uansett hvem du er og hvor du bor. Vi vil ha en hjemmetjeneste som holder folk friskere, som bidrar til aktivitet, og som gir trygghet fordi de som kommer hjem til deg, kjenner deg og din historie. Vi lover ikke kaviar og champagne, men trygghet og valgfrihet for det som betyr noe i livet.

Innen 2060 vil det være dobbelt så mange over 70 år, tre ganger så mange over 80 år og fem ganger så mange over 90 år. Det betyr at utover på 2020-tallet vil mange flere eldre bo hjemme med behov for hjelp i større eller mindre grad.

Lever friskere liv

Men det vi ofte glemmer når vi snakker om at vi blir flere eldre og konsekvensene det har for velferdsstaten, er den gode nyheten – at vi lever friskere liv, og vi lever lengre liv. Fortsatt vil mange trenge en trygg sykehjemsplass, men utviklingen gjør at hjemmetjenestene i hele landet blir enda viktigere. Vi må vi gjøre det best mulig å bo hjemme så lenge man kan og ønsker det, og vi må organisere hjemmetjenesten med utgangspunkt i at eldre er en ressurs i samfunnet.

Høyreregjeringen har strammet inn kommuneøkonomien og åpnet for en storstilt privatisering av eldreomsorgen. Dette gir dårligere kvalitet fordi tjenestene stykkes opp og bemannes med mange ufaglærte i deltidsstillinger. I Sverige har de organisert det slik i ti år med alvorlige konsekvenser. I sluttrapporten til den svenske koronakommisjonen kommer det frem at private sykehjem har vært mer utsatt for smitte fordi de har flere deltids- og timelønnede ansatte, som jobber i flere sykehjem og tar med seg smitten fra sted til sted.

Det største løftet vi skal gjøre i norsk eldreomsorg, må handle om trygghet og god behandling – ikke innføring av fikse markedsmodeller. Vi må ha hjemmetjenester som henger sammen, med ansatte i hele og faste stillinger – en hjemmetjeneste som gir folk trygghet og mulighet til å bo hjemme så lenge som mulig.

Aps løfter

Derfor gir Arbeiderpartiet ti løfter til eldre som vil bo hjemme:

1. Alle over 75 år skal tilbys et forebyggende hjemmebesøk

2. Én dør inn til kommunale tjenester for brukere og pårørende

3. Aktivitetsgaranti for eldre: minst en time i uka til aktivitet utenfor hjemmet

4. Egen finansiering for å øke antallet plasser med dagtilbud for personer med demens

5. Tilby GPS-sporing til alle med demens, som en del av et løft for velferdsteknologi

6. Flere nye typer boliger for eldre, som bokollektiv, eldretun og tilpassede boliger med bemanning

7. En hjemmetjenestereform som gir faste team som kjenner deg og din historie

8. Eldre med behov for tilrettelegging skal få sykehustjenester med seg hjem

9. En opptrappingsplan for heltid og bemanning i eldreomsorgen

10. Stoppe høyreregjeringens forslag om privatisering av norsk eldreomsorg

I åtte år har høyreregjeringen prioritert å bruke milliarder av kroner på skattekutt til de aller rikeste. Arbeiderpartiet vil bruke de store pengene på gode velferdstjenester til vanlige folk i hele landet. Vi vil gjøre det best mulig å bo hjemme så lenge man kan og ønsker det.