– Vi har mange sterke kvinner med sterke meninger i partiet, og det er flott å kunne vise. Et fritt, næringsvennlig og varmt samfunn opptar ikke kun menn. Herved ønsker vi også å sørge for en statistisk balanse som gjenspeiler samfunnet i 2021, sier Thea Jakobsen i en pressemelding Tidens Krav har fått tilsendt.

Jakobsen, som holder til i Skodje på Sunnmøre, troner øverst på Møre og Romsdals fylkesliste før det kommende stortingsvalget. Listen består av 14 representanter – alle kvinner. Ifølge pressemeldingen er det første gang i Norges historie.

Partiet har en relativt kort historie, det ble grunnlagt i 2014. Under stortingsvalget i 2017 fikk partiet 5.599 stemmer. Store Norske Leksikon skriver følgende om partiet:

«Liberalistene baserer sitt program på den klassiske liberalismen. «Liberalistene vil blant annet bygge ned de offentlige velferdsordningene over tid, med fokus på å bygge ned og fjerne offentlige monopoler, redusere byråkrati og deler av offentlige tjenester som kan tilbys fra bedrifter.»

«Tydelige løsninger»

Partiet skriver videre i pressemeldingen at dagens styring ikke er bærekraftig.

– Vi mener løsningen ikke er å utvide statens økonomiske og regulerende omfang. Det er en oppskrift de andre partiene desperat holder fast til, men som er lengst utgått på dato. Velferd og verdier skapes ved at folk setter sin lit til økonomien og har lyst til å bruke penger sine. Nettopp derfor trenger vi lavere skatter, slik at vi får inntektsvis mer i lomma og at vi får hele landet i arbeid, sier Jakobsen.

Hun mener det haster:

– Fødselskullene blir lavere, vi har tidenes eldrebølge på vei, oljefondet er i praksis lovet bort i framtidige pensjonsforpliktelser. Vi blir stadig færre som skal betale stadig mer for stadig flere. Vi kan ikke låne penger i evig tid heller. Da er det de neste generasjonene som betaler, sier 22-åringen videre.

Videre sier Jakobsen at diverse prosjekter må framskyndes uten ytterligere omkamper.

– Pågående prosjekter som fjordkryssingene og sykehusbygginga må framskyndes uten ytterligere omkamper eller ekstra utredningsfaser. Samtidig må vi se hvordan vi kan beholde eksisterende tilbud som blant annet fødetilbud og akuttmottak i en eller annen form. Heller privatisering enn total nedleggelse.

Her er partiets fylkesliste i sin helhet:

 1. Thea Jakobsen (1998)
 2. Tonje Nesje (1998)
 3. Kristin Eilertsen (1988)
 4. Inger Helen Brenna (1977)
 5. Hermine Marie Hultman (1992)
 6. Kristina Jonsen (1992)
 7. Linda Marie Kvalsvik Leirvik (1997)
 8. Kristin Spitznogle (1972)
 9. Natalya Engelsrud Fritzen (1990)
 10. Victoria Sveinsson (1999)
 11. Ingrid Hæve Sedal (1989)
 12. Tine Mari Hundstad (1992)
 13. Frida Stenseth Rolland (1993)
 14. Margunn Risbakken (1985)