Det var sjokkerende å se TV-bildene som viste at demonstranter trengte seg inn i Kongressbygningen i Washington. Fra alle hold tildeles Donald Trump skylden for det som skjedde, ettersom han noen timer tidligere oppfordret sine tilhengere til å marsjere mot Capitol.

Man fikk vel en mistanke om at personen Trump har sine spesielle egenskaper allerede i valgkampen for fire år siden. Hans kroppsspråk og argumenter passet bedre i et realityshow. I politikken er ikke bare å strø om seg med en retorikk som kan avsløres fortløpende.

USA har et problem. Men problemet er ikke Trump. Det virkelige problemet er at nesten 50% av velgerne stemmer på ham.

Ketil Strand Andersen

USA har et problem. Men problemet er ikke Trump. Det virkelige problemet er at nesten 50% av velgerne stemmer på ham. Dette må være mennesker som har et liv med en kvalitet langt under det de forventer seg i et land som USA. Og sikkert med rette. Årsaken til misnøyen kan være relatert til arbeidsledighet, lave lønninger, dyr skolegang, kostbare eller manglende offentlige helsetjenester, etc. Billige TV-serier og mental massasje fra media hindrer vel mange i å avsløre Trumps retorikk og se at hans løsninger ikke er gode. Samtidig observerer disse menneskene at det finnes mange amerikanere som tjener 1000 ganger mer enn dem selv. USA er et land hvor forskjellene er store. Den amerikanske drømmen er en illusjon og sjansene er størst hos dem som allerede er rike. Politikerne i USA burde ta dette problemet på alvor og sørge for arbeid og tjenester for folket, og redusere forskjellene, selv om dette er å endre på det mest amerikanske. De må gjenopprette middelklassen og redusere kapitalismens og globalismens makt og innflytelse.

Det burde være et mål at kandidatene neste gang er mellom 50 og 60.

Ketil Strand Andersen

Et annet poeng er at Biden åpenbart er aldrende. Han er utvilsomt en dyktig hedersmann, men man kan ikke forvente at en person som nærmer seg 80 år har den energien og mentale kapasiteten som kreves av en som skal arbeide som USAs president. Det burde være et mål at kandidatene neste gang er mellom 50 og 60.

De to siste valgene ser ut til å ha hatt spesiell karakter. Det forrige valget ble vunnet av Trump. Men årsaken var ikke nødvendigvis hans popularitet. Valget kan like gjerne ha blitt avgjort av om velgerne var for eller mot Hillary Clinton. Hun var upopulær hos mange fordi hun ble sett på som representant for den rike eliten, som heller importerer billige varer fra Kina. Denne gangen var valget om man ville ha Trump eller ikke, og Trump var så spesiell at han tapte, til tross for at alternativet ikke er overbevisende.