Etter at fem personer ved Tingvoll asylmottak testet positivt på hurtigtester tirsdag, ble det iverksatt testing av alle 135 beboerne onsdag.

Etter at hurtigtestene var gjennomført var det fire positive tilfeller.

– Dette medførte at vi har satt en avdeling med åtte beboere i karantene, sier kommuneoverlege Bjarne Storset i Tingvoll kommune torsdag morgen.

– Vi intensiverer vaksinasjonen av beboere, og vil sette cirka 30 vaksiner i dag for å minske muligheten for utbrudd og spredning av smitte fram i tid, fortsetter han.

To av personene ved mottaket som testet positivt på hurtigtest tirsdag, er elever i 1. og 3. klasse ved Tingvoll barne- og ungdomsskole. Hurtigtesting av elevene i klassene ga ingen positive prøver.

Derimot avdekket kohorttesting av alle klassene ved Tingvoll videregående skole at det var smitte i klassen Norskopplæring 1.

– Ved individuell testing onsdag har vi identifisert en positiv person som er satt i isolasjon, sier Storset.

I den øvrige befolkningen har har Tingvoll kommune fem personer med bekreftet positiv PCR-test i løpet av de siste seks dagene.

– Fire av dem har smittevei fra Kristiansund, og den femte har ukjent smittevei. To av disse testet negativt på hurtigtest flere dager etter eksponering for smitte. Alle er i relativ god allmenntilstand, sier Storset.

Han påpeker at hurtigtester har dårligere følsomhet for omikron-mutasjonen som dominerer nå.

– Selv med negativ hurtigtest er det viktig at man følger smittevernanbefalingene og eventuelt retester med PCR.