Terje Tovan og Møre uten Møreaksen (MuM) har rykket inn en helsides informasjonsannonse i forkant av sin meningsmåling om alternativene for kryssing av Romsdalsfjorden. Der hevder Tovan at det nye fellessykehuset for Nordmøre og Romsdal (SNR) på Hjelset vil tape om Møreaksen bygges.

I tilgjengelighetsanalysene som Asplan Viak utarbeidet på oppdrag av daværende direktør Astrid Eidsvik i Helse Møre og Romsdal (HMR), er pasientgrunnlaget beregnet ut fra framtidig befolkning og veinett i 2030. Her er Møreaksen lagt til grunn i beregningene. Pasientgrunnlaget for akuttsykehuset utgjør de pasientene som ikke har raskere vei til andre sykehus. Pasientene bl.a. i Vestnes hadde i disse gamle analysene kortere reisetid til sykehuset på Åse enn til det nye sykehuset på Hjelset, og inngår derfor ikke i det beregnede pasientgrunnlaget for SNR.

Tidlig i mars 2021 vedtok Vestnes kommunestyre å søke om å få bruke både Molde og Ålesund som akuttsykehus. Også i dag bruker pasientene i Vestnes sykehusene både i Ålesund og Molde. Når det gjelder dagbehandling, skjer 51 prosent av dette i Molde for pasienter fra Vestnes, 49 prosent i Ålesund. Kommunestyret i Vestnes ønsker å bruke Ålesund som lokalsjukehus. Argumentasjonen er reisetid, der fergesambandet til Molde er en utfordring på kveld og natt.

Dersom Møreaksen blir bygd og når det nye sjukehuset på Hjelset står ferdig, er fergeproblematikken ute av bildet. Da vil det ta omtrent like lang tid fra Helland sentrum både til sjukehusene i Ålesund og Molde, står det i saksutredningen.

Hvordan kan Terje Tovan i sin annonsekampanje da hevde at sykehuset på Hjelset vil tape om Møreaksen bygges? Skal vi tro på Vestnes kommunestyre, så er det jo dagens ferger som er årsaken til frafallet av pasienter. Tovan og MuM bør heller rette sin kampanje mot fortsatt ferge enn mot Møreaksen.

Terje Tovan har også drevet sin annonsekampanje på Sunnmøre. Om Romsdalsaksen bygges, vil den lede pasientene på sørsiden av Romsdalsfjorden nærmest rett inn hovedinngangen til det nye sykehuset på Hjelset. Det vil i så fall være en trussel mot sykehuset i Ålesund, som da mister en del av sitt pasientgrunnlag til sykehuset på Hjelset. Burde ikke Tovan klargjøre denne effekten av Romsdalsaksen til sunnmøringene, før de deltar i meningsmålingen hans?

Når det gjelder pasientgrunnlaget, så er det ferge som bør bekymre sykehuset i Molde, mens sykehuset i Ålesund bør være redd for Romsdalsaksen. Hvorfor er det da Møreaksen, som ingen av sykehusene bør bekymre seg for, at Terje Tovan retter sin annonsekampanje mot?