Pressedekningen av Bolgneset fra Dagbladets side har åpnet for heftige og kvasse diskusjoner om byens utvikling og styring, noe som ikke bør overraske. En demokratisk nødvendighet, spør du meg.

Med et bakteppe hvor det ikke er råd til fødeavdeling og lokalsykehus, og hvor den universelle retten til barnetrygd fram til 1. juli ble beskåret ved søknader om økonomisk sosialhjelp og, for ikke å glemme, de saker som har berørt andre grupper i en presset tilværelse, er Bolgnesetsaken slik den framstår, et eksempel på at det er grunnleggende forskjeller på rik og fattig, også I Kristiansund.

Jeg får sikkert høre at nå herr Kristiansen, nå blander du kortene, og du gjør dette av rene valgtaktiske hensyn og for å mele Rødts saker.

Med hånden på hjertet vil jeg svare at selvfølgelig gjør jeg det. Jeg skal ærlig og åpent innrømme at jeg er tungnem i forhold til å bli disiplinert av en tankegang som har asosiale dimensjoner. Det akter jeg å fortsette med, og jeg håper flere følger med.

Les også

Grus Bolgneset?

Ingen mening

Det gir ingen mening i en samfunnsmessig sammenheng at det skal flomme over av penger til et luftslott av et «fellessykehus» på Hjelset, eller til en eventuell profitt til private interesser på utviklingen av Bolgneset. Det uttrykker etter min oppfatning tenkemåter som setter samfunnsmessige hensyn til side og som i sin kjerne er asosial. Satt på spissen, her reises ikke spørsmålet om konsekvensanalyse, slik det gjøres når retten til ubeskåret barnetrygd til økonomisk ubemidlede blir foreslått.

Tvert imot blir det lagt et teppe av hemmelighold over prosesser hvor det er en tilsynelatende og selvfølgelig rett til å bruke offentlige penger eller berike seg, og skulle det være noen som protesterer eller stiller spørsmål, let etter varslerne eller fortell verden om uansvarlighet og motarbeidelse av arbeidsplasser!