Har nå i Sommervarmen reflektert over en del saker som vi i KRF og flere andre har arbeidet med. Drosjenæringen og kollektivtilbudet i Møre og Romsdal og for øvrig i hele landet er en svært viktig sak for oss i KRF og forhåpentligvis for oss alle.

Samferdselsdepartementet sendte 1. oktober 2018 ut høringsforslag om nytt lovverk for drosjene. (opphevelse av bl.a. behovsprøvingen i bransjen) Høringssvarene som har kommet i saken viser sterk og godt begrunnet motstand mot deler av dette fra svært mange hold i vårt fylke. Fylkeskommunene, forvalter drosjeløyvene. Det har kommet inn 80 høringsuttalelser til lovforslag (Prop. 70 L) til samferdselsdepartementet fra mange organisasjoner. Drosjenæringen selv har arbeidet godt for anstendighet og opprettholdelse av en flott næring.

Departementets forslag vil bli utfordrende for utkantene i Fylket vårt og dermed forutsigbarhet for kundene, en annen bekymring er at dette kan ramme arbeidsvilkårene i næringen.

Jeg er av dem som sitter i solveggen, men ser med uro på dette lovforslaget. Nettopp dette med at det rammer ikke min hverdag, gjør at mange håper det går greit.