Etter at koronapandemien snudde store deler av hverdagen vår på hodet, er vi nå sakte på vei tilbake til normalen. Vi bør derfor reflektere over ting vi fortsatt kan klare oss uten. Taxfree-ordningen er en slik ting, og det med god grunn. Taxfree har lenge vært en folkefavoritt. Utenlandsreisende har fått muligheten til å handle billig alkohol, tobakk og godteri på vei hjem til Norge. Til tross for at ordningen er populær, er det likevel svært få gode argumenter for at den burde få bestå.

Det enkleste grunnen er at taxfreeordningen koster staten rundt 3,7 milliarder kroner i tapte inntekter hvert år. I kombinasjon med svenskehandelen koster ordningen nordmenn skattepenger, samtidig som den flytter arbeidsplasser ut av landet. Dette er midler som kunne hatt reell påvirkning på folks hverdag, gjennom å bli brukt til å beholde og øke antallet norske arbeidsplasser i Vinmonopolet og dagligvarehandelen, styrke velferden eller gi skattelette til vanlige familier. Ordningen subsidierer med andre ord de som reiser mye til tross for at disse ofte har bedre økonomi enn gjennomsnittet i befolkningen.

Det finnes flere tungtveiende argumenter for å skrote ordningen. Blant annet er det problematisk å belønne reisende med billigere drikkevarer, da flyreiser bidrar til økte klimagassutslipp. Det er i strid med FNs klimarapport som er tydelig på at klimautslippene må reduseres betydelig, noe som også omfatter luftfarten. Dermed må ikke bare prisene på flybilletter opp, men også de opplevde fordelene må reduseres. For å sette tallene i perspektiv kunne regjeringen ved å skrote taxfreeordningen hatt midler tilsvarende det dobbelte av fjorårets klimainvesteringer og karbonfangst, og fortsatt sittet igjen med 400 millioner kroner i sparegrisen.

Et siste argument er at ordningen er negativ for folkehelsa. Tall fra FHI viser at alkohol er en større helseutfordring enn narkotika i Norge. Verdens Helseorganisasjon (WHO) har en målsetting om å redusere det skadelige alkoholforbruket med 10 prosent innen 2025. Da er det interessant at Europas største taxfree-butikk ligger på Gardemoen. Det skal selvfølgelig være lov å nyte alkohol, men det gir ingen mening at staten skal subsidiere et forbruk som skader folkehelsa.

Det er aldri populært å foreslå og avvikle en økonomisk attraktiv ordning, men når argumentene imot er mange, og begrunnelsene er få, tvinger det oss til å reflektere. Taxfree-ordningen har gått ut på dato, og vi må vurdere hvordan skattekronene kan komme bedre til nytte. La oss heller bruke pengene på å styrke velferden for alle og ikke bare for noen få, for eksempel gjennom å fordele de innsparte pengene på mindre skatt for alle eller investere i det grønne skiftet.