Gå til sidens hovedinnhold

404 - File Not Found

[]

Tautra-tunnelen og kostnader

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Sunnmørsposten sin lederartikkel 19. mars -21 «Nødvendig med fastere hånd på rattet» hadde følgende sammendrag med uthevet skrift: Kostnadene på store prosjekter som får sin plass i Nasjonal Transportplan har hatt en tendens til å ese ut. Er sprekken et faktum før oppstart for Tautra-tunnelen og Møreaksen?

I den eksterne prisvurderingen Romsdalsaksen fikk utført av Tautra-tunnelen og andre deler av Møreaksen, ble den undersjøiske tunnelen vurdert til 11,2 mrd. av HR-Prosjekt. Statens vegvesen sin vurdering er 6 mrd. Spriket har medført friske diskusjoner mellom tilhengerne av Romsdalsaksen og Møreaksen.

«Ingen kjenner prisen før alt er betalt» sang Anne Grete Preus, og det har de fått oppleve i Rogaland ved prosjektet ROGFAST. Den undersjøiske tunnelen med dobbelt løp er 26,7 km lang og 392 meter dyp. Kostnaden er oppjustert flere ganger, og sist kjente tall fra 2020 er 24,8 mrd. Prosjektet omfatter også en 4,1 km tunnel til Kvitsøy, og som inkluderer nødvendige tilpasninger med blant annet to rundkjøringer knyttet til denne «Kvitsøy-armen». De eksalterte kostnadene har medført periodevise opphold i påvente av godkjennelse av tilleggskostnadene.

Rogfast er en særdeles relevant sammenligning ettersom det er en lang og dyp undersjøisk tunnel med to løp på samme vis som Tautra-tunnelen. For å få sammenligningen rettferdig mellom Tautra-tunnelen og Rogfast må vi imidlertid rydde unna element som «Kvitsøy-armen» med tilhørende element som omtalt.

Les også

Romsdalsaksen eller Møreaksen

Les også

JA til Møre utan Møreaksen

Les også

Vil skrote Møreaksen: – Det politiske flertallet holder folk for narr

Les også

Det koker i folkeaksjonen mot Møreaksen: – Orten forsøker seg på et kupp

Rogfast har ulemper som «lengre og dypere», mens Tautra-tunnelen har betydelige geologiske utfordringer, og må forvente økte kostnader ved prisstigning ettersom det vil skille mange år mellom prosjektene. Velger å se bort fra nevnte forhold i dette regneeksempelet:

Om vi priser «Kvitsøy-armen» og tilhørende kostnader til 4,8 mrd, blir kostnaden redusert fra 24,8 til 20 mrd for hoved-tunnelen - den 26,7 km lange Rogfast. Når Tautratunnelen er 15 km lang, tilsvarer det 56% av Rogfast sin lengde - og 56% av 20 mrd. tilsvarer 11,2 mrd.

Regnestykket er ingen fasit for kostnadene, for «ingen kjenner prisen før alt er betalt». Men, virkeligheten i Rogaland viser imidlertid at HR-Prosjekt sin vurdering - 11,2 mrd. er troverdig, og at Statens Vegvesen sin vurdering på 6 mrd. ikke er det.

Kommentarer til denne saken