Gå til sidens hovedinnhold

Taushet er ikke alltid gull

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Åpent brev til Fylkespolitikere i Møre og Romsdal:

En nøye gjennomgang av grunnlaget for vedtakene som ble gjort for videregående opplæring i vårt fylke i desember 2019 gir grunn til uro og bekymring:
1) Tiltakene som ble foreslått i delrapport ad reduksjon av driftsnivå utdanning, bygger på at ungdomskullene blir redusert i perioden fra 2020 til 2030. Størst er reduksjonen i indre deler av fylket. MEN: Rapporten slår også fast at det vil bli en vekst i ungdomskullene fram mot 2025. Og da særlig på Sunnmøre. Tiltakene som er foreslått i rapporten tar mest hensyn til utviklingen slik den framstår fra 2025 til 2030. I perioden fram til 2025 burde derfor tilbudene enten bli opprettholdt eller utvidet – dersom en skal ta hensyn til elevtallsutviklingen.
2) De økonomiske forutsetningene og tvangen som lå som til grunn for tiltakene i omstilling 2020 har vist seg ikke å være reelle. Dette i seg selv burde føre til en ny vurdering av hvilke tiltak som er nødvendig å gjennomføre eller ei. Fylkeskommunen har et annet handlingsrom enn man var klar over.

Ut fra dette er det helt ubegripelig at våre politikere (med unntak av Frp og Rødt) nå ikke tar til orde for en revurdering av de drastiske tiltakene flertallet vedtok før nyttår. Dere har muligheten nå, og dere bør som ansvarlige politikere gripe denne før det er for seint. Det tar lang tid å bygge opp faglig gode tilbud i skolen, men kort tid å rive ned. Ennå er det ikke for seint å berge mange av tilbudene som er vedtatt å legge ned. Lærerne er der, lokaliteter og utstyr er på plass for skoleåret 20/21. Å utsette en ønsket justering til høsten 2021 er rett og slett respektløst overfor både lokalsamfunn, ansatte og elever.

Den tausheten som vi til nå har opplevd fra mange politikere i vårt fylke, har vi merket oss med stor undring. Forventer derfor at denne tausheten brytes - når dere nå blir utfordret til å ta styring.

Det er en ærlig sak å foreta en nedbygging av skoletilbudet i vårt fylke, dersom dette er nødvendig eller ønsket. Men å foreta dette på et sviktende grunnlag, og i ettertid forsvare dette med taushet – er ansvarsfraskrivelse. Denne tausheten er IKKE gull.

Vi krever svar eller handling, for da vet vi hvor vi har de ulike partiene i saker som angår utdanning og ungdom.

Kommentarer til denne saken