Helse Midt-Norge skriver i en pressemelding at Ingvill Kvernmo blir ny direktør for eierstyring i Helse Midt-Norge. Kvernmo kommer fra jobben som kommunedirektør i Orkland kommune og starter hos Helse Midt-Norge 1. mars.

Hun tar over jobben etter nåværende direktør for eierstyring Nils Kvernmo – som er hennes far.

– Det er litt spesielt at jeg får jobben etter ham, og det var noe av det jeg måtte tenke gjennom da jeg takket ja til jobben. Det kommer til å gå greit, sier hun i pressemeldingen fra Helse Midt-Norge.

«Direktør for eierstyring får ansvar for å forvalte eierskapet til helseforetak og andre selskaper der HMN har en eierandel», heter det i utlysningen. Og videre:

«Sentrale oppgaver er å utøve strategisk styring og oppfølging av disse selskapene i tråd med oppdrag gitt fra HOD. Erfaring knyttet til sentrale deler av ansvarsområdet samt god oversikt over de utfordringer en slik rolle kan innbefatte blir viktig. Du vet hvordan du skal lose krevende prosesser med ulike og sterke interessenter i havn og har kompetanse på å vurdere risiko».

– Spennende jobb

– Jeg synes dette virker som en spennende jobb. Helseforetakene og sykehusene står overfor store utfordringer. Jeg gleder meg til å bruke det jeg kan på å løse framtidas utfordringer i helsevesenet, sier Kvernmo i pressemeldingen.

Tidens Krav har bedt og fått innsyn i søkerlisten. den besto i utgangspunktet av seks navn, tre av hvert kjønn. De tre navnene som ikke er trukket eller er unntatt offentlighet, er Ivar Edmund Vatten (58) fra Halsanaustan, Mette Sørfonden (59) fra Oslo og Jørgen Midtlyng (57) fra Stjørdal. Kvernmo er åpenbart den ene av de to søkerne som ba om at navnet ikke skulle offentliggjøres på søkerlista.