I forbindelse med at Surnadal Sparebank overdrar sin virksomhet til Sparebank 1 Nordvest og blir Sparebank 1 Nordmøre, har Sunndal Sparebank inngått distribusjonsavtale med Eika Forsikring om å betjene forsikringskundene til Surnadal Sparebank fra mandag 3. mai 2021.

Målet er å sikre at kunder av Eika Forsikring fortsatt skal bli betjent på en god måte, og at de ikke trenger å foreta seg noe som følge av nevnte endring for kunder i Surnadal Sparebank, skriver Sunndal Sparebank i en pressemelding.

Unik mulighet

Banken kaller den nye avtalen en unik mulighet til å styrke sin markedsposisjon ytterligere i Møre og Romsdal.

– Vi er godt tilfreds med å ha sikret oss avtalen med Eika Forsikring, og er sikre på at dette er en god løsning både for kundene og for oss som lokalbank i Møre og Romsdal, sier adm. banksjef Jonny Engdahl.

Han forteller at betjeningskonseptet videreføres og kundene vil oppleve å ha et minst like godt tilbud som tidligere på forsikringsområdet.

– Samtidig er det en klar styrke at vi har lykkes med å ha fått med oss Steinar Aasbø og Marit Bergan-Skar med på laget. De skal være godt kjent for de alle fleste forsikringskunder i den overtakende forsikringsporteføljen. Dette er ekstra gledelig og de vil være våre spisser på området i tiden som kommer, sier Engdahl, som understreker at det er med stor ydmykhet de tar på seg oppgaven med å forvalte og utvikle en stor forsikringsportefølje på vegne av Eika Forsikring.

Banksjefen sier og at de føler seg trygge på å lykkes med oppdraget. Han viser til at Sunndal Sparebank har styrket forsikringsområdet vesentlig det siste året og at forsikringsteamet består nå av hele seks spesialister som dekker hele spekteret av forsikringsløsninger til person-, landbruk- og bedriftskundemarkedet.

Potensiale

Han mener og Sunndal Sparebanks markedsmuligheter styrkes vesentlig som følge av avtalen.

– Ny forsikringsportefølje styrker inntektsstrømmen fra forsikring umiddelbart, og vi ser også at tilgangen på nye forsikringskunder vil åpne mulighetene horisontalt i vår verdikjede. Nemlig økt potensiale for kundevekst på banksiden, sier banksjefen.

Både Sunndal Sparebank og Eika Forsikring vil bli stedlig representert i Surnadal etter overtakelsen siden Steinar Aasbø vil ha kontordager både i Sunndal og Surnadal. Mens i Kristiansund kan kunder Eika Forsikring enkelt kunne avlegge et besøk i bankens avdelingskontor i Nedre Enggate.

– Det er mange gode krefter og ressurser i sving for at dette skal bli en god løsning for kundene, Eika Forsikring og Sunndal Sparebank, sier Jonny Engdahl.