Hvordan skal man si det? Det er skrevet så mye om situasjonen. Senest er det ikke mange dager siden det fra regjeringshold ble presentert et kart over nye helse Norge. Der advarer den sittende regjering mot omkamper.

Industri og Næringspartiet INP er klare for å ta en omkamp om dere gir oss tillit til å komme inn på Stortinget. Vi er et sentrumsorientert parti med klare meninger om distrikts Norge. Skal vi ha hele landet befolket må folk føle trygghet der de bor. Da må vi ha et helsevesen også i distriktene. Dette er ikke et skritt tilbake, det er å lytte til befolkningen å evne å legge til rette for at flest mulig har tryggheten vi alle ønsker.

Kristiansund har et godt sykehus i dag, som er vedlikeholdt og fullt ut operativt. Byen har ikke behov for nytt sykehus. Det er en annen by som trenger nytt sykehus, så skal man da for å forsvare bygging av nytt ta fra en by sykehuset?

Det er mange i Norge som har lenger vei til sykehuset enn det man får i Kristiansund, men det er ikke noe trøst.

Når det nye sykehuset står ferdig skal Møre og Romsdal INP jobbe for at Kristiansund skal beholde:

Akuttmottak

Traumefunksjon

Fødeavdeling

Minst en sengepost

Noen hevder at dette ikke er realistisk. I Kristiansund har vi arbeidsplasser som har potensiale for storulykke, Vestbase og Kvernberget for å nevne 2 av disse. Derfor må vi beholde sykehus i Kristiansund.

Møre og Romsdal INP har forståelse for at det blir et større faglig miljø på det nye sykehuset. Det er derimot ikke argument for at man ikke har et tilbud i nærmiljøet for innbyggerne.

Det er lett å tenke når man opplever hvordan man behandler sykehuset i Kristiansund at Helseforetaket har sluttet å være den serviceinstitusjonen de skal være.

Det er helseforetaket som skal være der for innbyggerne ikke innbyggerne som skal være der for helseforetaket.

Les også

Saklighet og etterrettelighet om sykehusene

Les også

Greinalaust om sykehus

Les også

Et fullverdig lokalsykehus