Taper oppdrettsmillioner som følge av revidert nasjonalbudsjett

Smølaordfører Svein Roksvåg er lite fornøyd med forslag i revidert nasjonalbudsjett, som han mener setter en strek over Havbruksfondet.