Årets budsjett skal i havn i Heim kommune og det mangler allerede 47 millioner for å få budsjettet i balanse, med det resultat at det må spares store summer i en kommune som bruker enormt mye penger . Det er vurderte å kutte i åpningstiden i barnehage /SFO for å spare.

Observerer en enorm investeringsvilje fra ordfører/politikere i Intensjonsavtalen/handlingsplanen. Det listes opp rehabilitering av Ven barnehage (som ble nybygg), idrettsanlegg i Halsa, omfattende oppgraderinger av vannledningsnettet og nytt vannverk i gamle Hemne, oppussing av sykehjemmet på Liabø, ny svømmehall på Liabø og ny brannstasjon på Kyrksæterøra. Alle gode investeringer for en rik kommune.

Da jeg leste sakslista til kommunestyremøte 29.10.20, kom enda en stor investering opp. Der står det at man skal i gang med å planlegge en ny sentrumsbarnehage på Kyrksæterøra, fordi det er fulle barnehager der og lite tidsmessige (vedlikeholdte) lokaler. Kjenner som forelder at jeg vil orientere kommunestyret om at det står tre barn på venteliste på barnehageplass på Liabøen barnehage.

Det er allerede vedtatt at det skal bygge ny barnehage på Ven, ei bygd med ca 18 barnehagebarn. Til orientering er det omtrent samme avstand fra Kyrksæterøra til Vennastranda, som fra Liabø barnehage til Valsøyfjord eller Halsanaustan barnehage.

Leser videre at den kommunalt eide tomten der Grøtnes barnehage ligger nå, ligger for langt fra unna sentrum ( 1,5- 2,5 km fra sentrum) og at ungene ikke får tilgang på sentrumsfasilitetene, men hvor mange bor i de omkringliggende boligfeltene og hvor mange av oss går eller sykler med ungene til barnehagen?

Jeg leser videre at Grøtnes har de beste klimatiske forhold med god solgang og lite vind, de to andre vurderte tomtene har mindre solgang og det må plantes le beplantning for å få egnede utearealer. Med en slunken kommunekasse virker det for en relativt ny innflyttet totalt ulogisk og man lurer på hvilken plan politikerene i Heim har.

Konklusjonen min er foreløpig et stort spørsmålstegn og en undring over evne til å planlegge drift/økonomi i kommunen og om mest mulig midler skal sluses mot gamle Hemne, med det resultat at vi pendlere i gamle Halsa skal få en enda mer krevende hverdagslogistikk. Det er ikke på den måten vi skaper en felleskultur…