Helseministeren uttalte at sykehusene i Norge må ha nytenkning og omstillingsevne for å kunne håndtere utfordringene som helsevesenet står overfor. Det krever at grunnbemanningen er til stede til å utføre de daglige oppgavene!

I Kristiansund er det etablert hjemmesykehus slik at pasienten kan bo hjemme selv om behandlingen krever intravenøse infusjoner. Dette er et relativt nytt tilbud, med oppstart i fjor sommer. Men når bemanningen på sengeposten er lav, er det vanskelig å løfte blikket og benytte seg av denne muligheten. Det eneste man har som fokus er å komme gjennom dagen med de få ressursene man har tilgjengelig. Eller for lederen som må få tak i folk til neste vakt og neste dag, og slik går dagene.

Må sikre grunnbemanning

Første prioritert for helseministeren burde være å investere i livsviktig kompetanse for å sikre ei god grunnbemanning, slik at ansatte kan utføre jobben sin på en god måte. Realiteten på dagens sengeposter er underbemanning på grunn av kronisk økende belastning, noe som kan føre til dårligere jobbutførelse, høyere sykefravær og frafall.

Regjeringen har allerede økt antallet studieplasser til sykepleierutdanning. Det forventes kvalitative gode praksisplasser for å få utdannet dyktige sykepleiere.

Økt press

Høyskolen i Molde og NTNU Ålesund tok høsten 2022 inn, etter politisk ønske, flere sykepleiestudenter enn tidligere. Høstens kull ved NTNU Ålesund er 170 studenter og ved Høgskolen i Molde ca 130 studenter. Høsten 2023 er det planlagt oppstart av fulltidsstudier også i Kristiansund med 60 studieplasser.

Dette medfører et økt press, spesielt i forbindelse med gjennomføring av kirurgisk og psykiatrisk praksis. Tilbakemeldinger fra studenter er at kirurgisk praksis gjennomføres i hjemmesykepleie og barnehager!

Neppe bærekraftig

Praksisplassene er viktige fordi de gir studentene mulighet til å få erfaring med å håndtere ulike pasientgrupper og situasjoner, samt å lære av erfarne sykepleiere. Dette er viktig fordi det gir studentene muligheten til å få undervisning og veiledning direkte inn i faget.

Det er svært utfordrende å skape gode praksisplasser og læresituasjoner når man har en kronisk underbemanning på praksisplassene. Jeg undres om det er mulig, og ikke minst bærekraftig, å utdanne sykepleiere på denne måten!

Går ikke opp

Helseministeren sier det er viktig å rekruttere og beholde fagfolk i helsetjenesten og at det må investeres i de fagfolkene vi har. Samtidig reduserer hun handlingsrommet til sykehusene. Hvordan går denne ligningen opp? På bakgrunn av signalene fra sykehustalen klarer jeg ikke å se for meg hvordan vi skal få til dette hvis vi i framtiden vil få mindre ressurser og mindre handlingsrom, uten at dette vil gå utover pasientbehandlingen. Men det er kanskje en villet politikk?