Gå til sidens hovedinnhold

Tallmagi i Heim

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I formannskapsmøtet tirsdag 16. februar var vi vitne til et narrespill av de sjeldne: Heim formannskap ble fortalt at de kunne spare penger ved å bygge et nytt bibliotek, og at rådmannen hadde kuttet budsjettet med 20 millioner!

For hvordan kan det å doble lånet på kulØr’n gi en innsparing på en halv million? Eller at det å bruke 5,7 millioner i fond kan kalles å kutte?

Ifølge rådmann betaler Heim kommune 1,8 millioner i husleie for kulØr’n til Kulturhuset AS, hvor kommunen eier 100%. Noen av pengene går til lånet på 20 millioner, og resten settes på fond og må brukes til kultur. Disse inntektene er det rådmann vil bruke til å betale lånet på det nye biblioteket, og han mener tydeligvis det er gratis penger!

Men kommunen betaler bare 200.000 kroner i året for å ha biblioteket i Meierigården AS, som den eier 33% av. Et lån på 20 millioner med 2% rente i 40 år gir en årlig utgift på 800.000 kroner. Altså øker utgiftene med 600.000 i året hvis det bygges et nytt bibliotek. I 40 år!

Vi venter fortsatt på svar på hvor mye penger som står på fondet og hva vi kan bruke dem til, men vi kan kanskje sette ned husleien eller bruke pengene på andre kulturtiltak? Likevel stemte et bankerott formannskap for å øke lånene, som allerede overstiger 100% av inntektene til kommunen.

Formannskapet vedtok også rådmannens forslag til budsjettjusteringer. Han var bedt om å spare 20 millioner, men for å komme i mål har han tatt 5 millioner fra disposisjonsfondet og 728 000 fra kraftfondet, 1,8 millioner er diverse økte inntekter, og sykelønnsrefusjon for 2,3 millioner er ført opp som inntekt! Ingen behov for vikarer i 2021, nei!

Rådmannen balanserer altså budsjettet med 10 millioner kroner som ikke er innsparinger! Og når de private barnehagene skal ha 3,5 millioner i økte overføringer, får vi nok en tøff budsjettprosess neste høst også.

Tirsdagens vedtak løser ingenting. Men det virker som om rådmannen og formannskapet tror det.

Og når formannskapet ikke engang vil bruke tid til å se på budsjettet i sin helhet, er det til å gråte av. For så langt har tiltakene deres har vært å legge ned barnehager, øke utgiftene for SFO og si opp MOT. Da låter det hult når et av posisjonens partiprogram lover «Heim - verdens beste kommune for barn».

Kommentarer til denne saken