Bo og habilitering er på vei inn i nye runder med innsparinger.

Kristiansund kommune har siden 2019 hatt et spareprosjekt hvor det har vært nødvendig å få kontroll over økonomien.

Fagforbundet forstår at dette er nødvendig, men det gjør det ikke enklere av den grunn.

Kommunene har hatt stramme økonomiske rammer fra regjeringen de siste årene, noe som gjør utfordringene større.

Alle har vi en lojalitetsplikt overfor arbeidsgiveren vår, men vi har også en lojalitet til de som mottar tjenester.

Det er utfordrende for de ansatte å måtte stå mellom barken og veden. Det gjør noe med arbeidshverdagen deres og med arbeidsmiljøet ute i avdelingene.

Klarer de hardtarbeidende ansatte i kommunen vår en runde til med nedskjæringer?

Får innbyggerne våre gode nok tjenester?

Vi tillitsvalgte i Fagforbundet hører fra medlemmene våre at det er tøft å gå på jobben om dagen. Det er tøft når du går hjemmefra om morgenen og ikke vet om du kommer hjem til vanlig tid. Det er tøft å tenke tanker som – har de fått tak i en vikar til seinvakta, eller må jeg jobbe ei dobbeltvakt i dag igjen?

Fagforbundet er bekymret for avdelingsledere som skal planlegge, lede og organisere arbeidshverdagen med knappe ressurser. Det er en utfordring å dra lasset i samme retning når utfordringsbildet er slik det er i dag.

Fagforbundet organiserer flere yrkesgrupper og vikarer innenfor Bo og habilitering. Vikarene, som også er våre arbeidskollegaer, står på og jobber så mye de har mulighet til. De stiller opp på kort varsel når de blir spurt om ei vakt.

Ofte ser vi at det faglige innholdet i en vakt endrer seg når man leier inn i et fravær.

Våre medlemmer er opptatte av faget sitt, og lurer på hvordan de skal gi gode tjenester med knappe ressurser. De har et ønske om å gi god tjeneste, og vil at hverdagen til brukerne skal være innholdsrik med gode opplevelser.

Godt nok er noe vi hører ofte i omstilling og endring. Men hva er godt nok?

Betyr det at ansatte skal springe raskere for å klare oppgavene sine?

Klarer vi å opprettholde gode tjenester med de knappe ressursene vi har til rådighet?

Fagforbundet vet at på tross av utfordringene medlemmer møter hver dag, så står de på og støtter hverandre. De har et godt samhold og arbeidsmiljø ute i avdelingene. De støtter hverandre i arbeidshverdagen. De møter på jobb, de utfører oppgavene sine, og de ivaretar den eller dem de har ansvaret for.

De kjenner nok at frustrasjonen tar de av og til, og noen ganger føler de at de blir dratt langt nede, men de reiser seg opp og står på videre.

Dere skal vite at vi er utrolig stolte av dere alle sammen for den gode innsatsen dere gjør.

Les også

Skviser tilbudene mest mulig

Les også

Bekymringsmelding: Hva skjer med det faglige tilbudet til brukerne i Bo og habilitering?

Les også

Dårligere kår for utviklingshemmede i Kristiansund