Gå til sidens hovedinnhold

Takten på vaksinering av helsepersonell må økes

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

26.01.21 hadde VG en artikkel der ordførere i kommuner med lavt eller ingen smitte, mente de skulle likebehandles med kommuner med høyt smittetrykk, når det kommer til vaksinasjon av innbyggerne. Konkret - det er ikke fair å prioritere Østlandsområdet.

Som fylkesleder for Norsk Sykepleierforbund i Møre og Romsdal er jeg opptatt av folkehelse sett fra sykepleiernes ståsted, men også folkehelseperspektivet i helhet. Folkehelsearbeid handler om å skape et samfunn som fremmer helsen i hele befolkningen. Det omfatter både helsefremmende og forebyggende innsats.

Restriksjonene som ble innført 27. januar er de strengeste siden mars 2020. 1,5 millioner mennesker av Norges befolkning har fått stor begrensning når det kommer til sosialt samvær og bevegelsesfrihet. Dette er bekymringsfullt, spesielt for barn, unge og eldre.

Lite opposisjon

Som nasjon er vi lydhøre når Helsedirektoratets Espen Rostrup Nakstad på sin folkelige måte forklarer hvorfor vi nå igjen må gå i delvis «lockdown», eller når helseminister Bent Høie på vegne av regjeringen beretter om de nye tiltakene. For ikke å snakke om FHIs Camilla Stoltenberg der hun understøtter Helsedirektoratet og regjeringens beslutninger. Vårt samfunn er bygget på tiltro til våre myndigheter og beslutningstakere, og derfor lytter vi når råd gis.

Les også

Massevaksineringen i gang: – Håper at tempoet på vaksineringen øker

Les også

Håpet å komme i gang lenge før påske: Nå sier han dette om massevaksinering i Kristiansund

I motsetning til andre land er det lite opposisjon mot smitteverntiltak hverken i befolkningen eller blant de politiske partiene. Vi går ikke i demonstrasjonstog mot tiltakene som en ser i Europa.

Utfordringer

Mange norske bedrifter har vært pådrivere for at arbeidstakere fra andre land måtte komme tilbake til Norge for å jobbe. Først med negativ test fra hjemlandet og nå etter hvert med obligatorisk testing på grenser og flyplasser. Likevel - vi vet at importsmitte og mutasjoner nå er en av våre største utfordringer i forbindelse med Covid-19. Bedriftenes behov for arbeidskraft gir arbeidsplasser som sikrer bygd og by inntekter i skattekassen. AS Norge er på tross av pandemien avhengig av at næringslivet nogen lunde er i normal gjenge. Og for at dette skal være mulig må vi ha fungerende helsetjenester.

Prioritér helsepersonell

Norge har tilstrekkelig med vaksiner til å vaksinere eldre i risikogruppen og helsepersonell til rundt 1. juli, forutsatt at det ikke blir forsinkelser på godkjenninger og produksjon. Selv om vaksinene om distribueres fra steder med lite/ingen smitte til det sentrale Østlandsområdet, vil det sannsynligvis ikke være tilstrekkelig for å kunne lette på smitteverntiltak. Det er med andre ord ikke hensiktsmessig å prioritere geografiske områder som har høyt smittetrykk, hevdet FHI under Debatten på NRK 1, 26. januar.

Sykepleierne må uansett være på jobb for å sikre forsvarlige helsetjenester. Jeg mener derfor at takten på vaksinering av helsepersonell må økes, både i kommunene og spesialisthelsetjenesten. 20% av vaksinene går til prioritert helsepersonell pr.dags dato. Andelen må økes, og dette arbeidet må ha høy prioritet – både i kommunene og i spesialisthelsetjenesten!

Min bekymring er at dersom en taper kampen i førstelinja får dette alvorlige konsekvenser for hele befolkningen, spesielt med tanke på de utfordringen vi fremdeles står ovenfor.

Kommentarer til denne saken