Lokallaget i Sp har vært en alliert i kampen for vårt lokalsykehus, noe som ikke kan sies om Jenny Klinge og Geir Lien. Lokallaget i Ap valgte også å gå for støtte til lokalsykehus, men Aps forhenværende og nåværende stortingskandidat har gått for helseforetaksmodellen og fellessykehus.


Vårt bystyre har med massivt flertall gitt støtte til å opprettholde lokalsykehuset. Dette er bra og viser at vi som lokalsamfunn står samlet i dette spørsmålet. Gang på gang har vi mobilisert over evne for å beholde juvelen, som ligger i Herman Døhlensvei 1.
Men i fylkessammenheng og sentralt har flertallet tviholdt på foretaksmodell og fellessykehus, ikke bare i Møre og Romsdal, men også ellers i landet.

Les også

Senterpartiet i spagat

Foretaksmodellen

Stortingsvalget vil skrive nye sider i denne historien, og det er et mål i denne sammenhengen at et nytt stortingsflertall gruser foretaksmodellen og reverserer vedtakene om å legge ned lokalsykehus. Vi må vinne tilbake eiendomsretten til vårt helsevesen fra en fallert styringsmodell.
Så mye er sagt og skrevet om dette, og kunnskapen og motstandsviljen mot eksisterende uvesen er så stor at dette ikke er umulig.

Et avgjørende premiss er da at det velges inn representanter som vil ta denne kampen inn i det nye Stortinget, og som har vist at de vil stå løpet ut. Like det eller ikke, det er dette som vil være avgjørende, ikke hvem som blir helseminister.

Uavhengig av Sps historie i sykehuskampen, sier du, Kjersti Toppe, at du ikke støtter lokalsykehuset i sin nåværende form Kristiansund.
Det er dette du skriver i ditt innlegg. Jeg fastholder at Sp er i spagat hva gjelder hva vi skal ha i Herman Døhlens vei 1.

Les også

Rødts forvrengning i sykehussaken