Frank Sve (Frp) sier at mine skriverier medfører at oppslutningen til Frp stiger i meningsmålinger og valg. Er det en innrømmelse av at egen innsats ikke bidrar stort i så måte?

Av dette konkluderer Frank Sve (Frp) at det ikke blir noe av Møreaksen. Jeg må innrømme at logikken bak denne konklusjonen ikke synes overbevisende. Er det fordi Frank Sve (Frp) tror at flertallet på Stortinget vil endre seg, og at de partiene som i valgkampen lovet å kjempe for Møreaksen går bort fra sine valgløfter på grunn av mine skriverier?

Frank Sve (Frp) sier at statlige og fylkeskommunale veier finansieres over statsbudsjettet. Men i statsbudsjettet settes ikke alle andre veier i Møre og Romsdal opp mot Møreaksen, slik Frank Sve (Frp) påstår. Veibevilgningene til fylkeskommunen omhandler ikke Møreaksen. Bevilgningene til vårt fylke blir ikke redusert om Møreaksen blir realisert.

Midlene som brukes til planlegging av Møreaksen er allerede bevilget, bl.a. av tidligere samferdselsministre fra Frp, altså langt fra urettvis bruk. Bruken av disse allerede bevilgede midlene påvirker ikke bevilgningene til potten av midler til Nye Veier AS. I den potten er det Nye Veier AS som bestemmer hvor mye som skal prioriteres til E136 Ålesund - Dombås. Ikke Stortinget.

Potten til Nye Veier AS påvirker ikke bevilgningene til Møreaksen, like lite som bevilgningene til Møreaksen påvirker bevilgningene til Nye Veier AS. Om Frank Sve (Frp) følger sin logikk, så er det like gjerne økningene til forsvarsbudsjettet som reduserer størrelsen på samferdselsbudsjettet og reduserer bevilgningene til veibygging, kanskje også til Nye Veier AS. Det er nemlig den verden Stortinget må forholde seg til. De forholder seg ikke til de enkelte fylkesveiene i Møre og Romsdal.

Med knapphet er det viktig å investere slik at en får mest mulig vei for pengene, slik som Møreaksen. Som næringslivet ber om blir realisert raskt, og som fylkestinget har bedt om. Fylkeskommunen vil få det enda knappere uten Møreaksen, da forsvinner den statlige finansieringen av fastlandsforbindelsene til Aukra og Midsund. Det er den verden fylkespolitikerne må forholde seg til.

Les også

Tusen takk, Rasmus Rasmussen!

Les også

Frank Sve svarer, men hva er det han sier?

Les også

Hva er det Frank Sve egentlig vil?