Torsdag kveld varslet regjeringen flere endringer i koronatiltakene. Flere av tiltakene får betydelige konsekvenser for barnehage, skole og støttesystemene. Ett av tiltakene som er tatt bort er fritidskarantenen. Det er vi glade for.

Våre lærere har vært kraftig provosert over karantenesystemet som ble innført fra 01.01.22, hvor de risikerte å undervise som normalt samtidig som de hadde karantene på fritiden. Fritidskarantenen har vært ulogisk, urimelig og inngripende. Lærerne har fryktet for egen helse eller for helsa til nærliggende familie i ulike risikogrupper, som gravide, besteforeldre, de med underliggende sykdommer og de som av ulike grunner ikke kan ta vaksine.

I Kristiansund har flere av våre medlemmer opplevd å bli satt i karantene på fritiden. For å skissere hverdagen til mange lærer vil vi gjengi et eksempel fra praksisfeltet:

En fullvaksinert lærer har en elev i sin klasse som tester positiv. Dette utløser hjemmeskole og lærere må gå i karantene på fritida i ei uke. Lærer kommer tilbake og ny elev tester positivt. Læreren må igjen 1 uke i karantene på fritida. Læreren komme tilbake på skolen og en tredje elev tester positivt, og ny karantene på fritida følger.

Lærerne måtte i tillegg legge om fra klasseundervisning til digital undervisning over natta, hver gang det oppsto smitte. I tillegg er lærerne fritatt fra karantene i arbeidstiden, og utfordringer med å skaffe nok lærere har ført til at de fritt omdisponeres til andre klasser eller grupper. Der møter de barn, elever og kolleger som mulige «smittebomber», med fare for å bringe smitte videre til deres nære i risikogrupper.

Dette har ikke vært greit!

Utdanningsforbundet mener det er flere positive lettelser i de nye tiltakene. Smittetrykket er svært ulikt rundt om i kommunene, og det legges nå opp til at flere avgjørelser skal tas lokalt. I takt med smittetrykket vil det kunne være behov for flere lokale tiltak tilpasset vår kommune.

Utdanningsforbundet vil påpeke at kunnskapsministeren, Tonje Brenna, understreket at kommunene må lytte til ansatte, ledere og elever når de velger hvordan tilbudet i barnehage og skole skal organiseres.

Dette er et godt råd!