Gå til sidens hovedinnhold

Takk til de u-kristiansundske

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Takk til gruppen som snudde seg rundt og spilte inn Bolgneset som arena for etablering av batterifabrikk, til tross for at arealet opprinnelige var avsatt til andre formål. Så muligheten. Dere lyktes ikke denne gangen, gjerne fordi arealet rett og slett ble for lite. At tidsperspektivet fram til ferdigstillelse lå for langt fram i tid. De 500 presenterte målene skulle gjerne vært 1000 med tanke på et fremtidig trinn 2. Ja 2000 mål har også vært nevnt. Og ikke minst kraft.

Men det kommer mange nye muligheter. I EU jobber en sterkt for å øke produksjonen av batterier i Europa i redsel for at Kina skal slutte å eksportere batterier til bilindustrien, men heller levere ferdigstilte elbiler. Kina leverer i dag 73% av alle litiumbatteriene i verden. I tillegg benyttes batterier i større og større grad om bord i skip. En finner de også innen produksjon og balansering av sol og vindkraft, herunder frekvenskontroll i større vannkraftanlegg. Markedet er for øyeblikket umettelig. Norge en foretrukket produsent med tanke på mye grønn energi.

Fortsett med den u kristiansundske innstillingen som ble lagt for dagen. Se på hvordan Bolgneset kan utvides øst og vest for å oppnå tilfredsstillende areal. Se om det kan stilles større areal tilgjengelig sammen med Averøy på det tidligere Ormen Lange området, kanskje også Gjemnes? Få områdene klarert og regulert både for havteknologi, mineralsanking og oppdrett i alle former både på land og vann, herunder service på havmøller og havmerder etc. Få på plass avtaler med entreprenør for rask gjennomføring. Ikke mist framskaffe nødvendige kraftmengder.

Les også

Batterifabrikken: Fem kommuner er ute av dansen

Les også

Spiller inn Bolgneset i kampen om gigantfabrikk

For en batterifabrikk trengs det 100 megawatt til første byggetrinn. Ytterligere 200 til senere utvidelser. Dvs. 2,6 terawattimer årlig ved full produksjon. Mangl på kraft/ kraftnett vil være ødeleggende for all industrioppbygging på Nordmøre i nærmeste fremtid. Også for installasjon av vindmøller og solseller, det være seg til havs eller til lands. Det må en umiddelbar kraft anstrengelse til i dobbelt forstand. Og den må følges opp.

Det er opplyst at en slik fabrikk trenger 2000 ansatte. Det gjelder folk til forskning og utvikling, ingeniør-arbeid, kvalitetskontroll foruten innkjøp og logistikk mm. Dette er spennende jobber, men utfordrende i antall.

Jeg regner med vi har fått/ tatt en lærdom av forespørselen som kom. Den viser at kraft og nærmest ferdigstilt areal er hovednøkkelen. At oppgaven er så stor at det er naturlig at fylkeskommuner, kommuner og store næringsparker tar del. Alt må skje fort, meget fort. Nordmøre står ovenfor en dramatisk omlegging av olje og gass til fornybar industri og grønn næring generelt.

Mon tro om vi har en oppegående og hardt arbeidene næringskomite på plass? Det virker like stille/ «hemmelig» rundt dem som gruppen rundt Bolgneset ….. Eller er det Tk som gjør en for dårlig jobb? Folk er meget interesserte i hva som rører seg.

Regner med at politikerne nå ser at utbyggingen på Bolgneset - som en liten gruppe har satt i gang - er helt nødvendig uansett type større etablering. Ser at arealet der må opparbeides til det optimale. Ikke minst, at alle politiske partier må slutter opp om den videre tilrettelegging og utbyggingen for det skal gå veien.

Kommentarer til denne saken