Gå til sidens hovedinnhold

Takk, kjære jordmødre

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Så var det kroken på døra for fødeavdelingen i Kristiansund for denne gang ... kanskje for alltid.

Den Norske jordmorforening har fulgt med i debatten den siste tiden om at fødeavdelingen stenges. Dette tross vedtak i Stortinget 14. mai 2020, om at det skal være fødeavdeling i Kristiansund fram til SNR Hjelset blir tatt i bruk.

Dessverre er vi vitne til at flere og flere små fødeavdelinger svekkes i stedet for å styrkes. Flere rapporter viser at sentralisering ikke gir bedre fødselsomsorg, verken i kvalitet eller opplevelse for de fødende. Det å ha fødetilbud i rimelig nærhet og vite hvor du skal føde gir trygghet og forutsigbarhet. Vi vet at lang reisevei kan ende i transportfødsler og komplikasjoner. Jordmorforeningen holder fast ved at et differensiert og desentralisert fødetilbud er det beste.

Eller som helseminister Bent Høie sier i Dagens medisin: «Regjeringen ønsker ingen ytterligere sentralisering. Vi vil opprettholde et desentralisert fødetilbud: Et tilbud som består av de små fødestuene, de mellomstore fødeavdelingene og de store kvinneklinikkene» (Fødselsomsorgen blir enda bedre 2019, 4. sept.)

Les også

– Nå har de ingen unnskyldning

Les også

– En fundamental svikt fra helse- og omsorgsministeren

Vi forstår at befolkningen i Kristiansund føler seg lurt.

Alle er enige om at behandlingen skal være trygg og forsvarlig. Derfor har vi kvalitetskrav i fødselsomsorgen som går på krav til organisering, oppgave- og funksjonsfordeling, krav til kompetanse, system for oppfølging av kravene og krav til informasjon og kommunikasjon. Lite hjelper det da hvis det er for få gynekologer og jordmødre til å oppfylle disse kravene. Vi må ha forsvarlig bemanning på alle vakter, av både jordmødre og gynekologer.

Den norske jordmorforening vil rose våre jordmor-kolleger både i Kristiansund og Molde, som har stått i denne usikkerheten og arbeidsbelastningen over tid. Det har vært en arbeidsordning som ikke holder i det lange løp, med intensiv jobbing hvor de har byttet på å ha åpent 14 dager vekselvis i Molde og Kristiansund. Både reisevei, endring av arbeidssted og ulike rutiner krever ekstra energi og oppmerksomhet av alle. Det blir mye uforutsigbarhet. Godt arbeidsmiljø krever ro og stabilitet i arbeidsstaben. Vikarer over kortere og lengre tid er også strevsomt da de skal ha opplæring i rutiner og prosedyrer for avdelingen. Fødselsomsorg er teamarbeid. Det tar tid å bygge opp kompetanse tverrfaglig, og det å bli trygge på hverandre som team og kommunisere godt med hverandre.

Riksrevisjonen publiserte høsten 2019 en rapport om bemanningsutfordringer i helseforetakene, med fokus på bl.a. jordmødre. Hovedfunn i undersøkelsen er at helseforetakene har store utfordringer med å rekruttere og beholde spesialsykepleiere og jordmødre, og at det ikke gjøres nok for å opprettholde tilstrekkelig fagkompetanse. Helseforetakene kan heller ikke vise til planer eller oversikt over behovet for kvalifisert personell flere år frem i tid.

Til syvende og sist er det Stortinget og regjeringen som har ansvaret og som sitter med pengesekken. God fødselsomsorg går aldri i pluss. Vi jobber med det mest dyrebare vi har: Starten på livet og at den skal bli en god opplevelse for hele familien.

Kommentarer til denne saken