Som adoptert var det rørende å se på Lindmo fredag kveld, med Fredrik Solvang og Tinashe Williamson. En kan ikke belyse dette temaet ofte nok. Vi alle har et ansvar, i dette flerkulturelle samfunnet vi lever i.

Jeg har heldigvis vært så heldig at jeg ikke opplevde å bli mobbet på grunn av min hudfarge i min barndom. Som voksen derimot, har jeg fått hetsende og rasistiske hatmeldinger. Det var godt voksne folk som foreldre/besteforeldre, som skrev/sendte disse rasistiske meldingene. Heldigvis tar jeg meg ikke nær av disse meldingene, men det betyr så langt ifra at det er greit.

Vi må stoppe å tro at noen er ingenting og andre er alt. Vi må begynne å tenke før vi skriver, prater eller handler og være gode forbilder for hverandre. Mange bryr seg ikke om noen blir rasistisk behandlet, noen sitter eller står bare der og ser på. Vi må handle og gripe inn.

Nei til rasisme, uansett hudfarge og la oss bli en bedre versjon av oss selv.