Tahitifestivalen på vent

Tahitifestivalen jobber med å avklare om det blir festival eller ikke.