Har du spist is? Visste du at det er du som betaler for at is-papiret skal gjenvinnes?

Det følger det enkle og geniale prinsippet om at «forurenser skal betale». Og for emballasje gjelder såkalt «produsentansvar». Det betyr at den som setter et produkt på markedet, også skal betale for at det samles inn og gjenvinnes.

Og hva er din og min jobb? Jo, vi skal kaste på riktig sted. Uansett hvor vi er. I båt, på hytta, på stranden eller i byen. Finner du ikke en avfallsdunk, så ta det med hjem og sorter det. Sjekk sortere.no.

God sommer.