Tirsdag ettermiddag ble Oppdølsstrandtunnelen i Sunndal stengt i en periode. Meldingen fra Vegtrafikksentralen Midt-Norge kom klokken 13.21.

Årsaken var en syklist i veibanen. Det er forbudt for gående og syklende inne i den 7.430 meter lange tunnelen.

Stengingen varte i cirka 15 minutter.