Norsk Sykepleierforbund (NSF) fyller den 24. september hele 110 år!

Grunnlegger Bergljot Larsson samlet i 1912 og 44 medsøstre fra hele landet for å stifte en organisasjon, en organisasjon der lønns- og arbeidsforhold var viktig. Betydningen av sykepleiefaget var allerede et fokusområde innenfor datidens helsetjenester.

Stiftelsesmøtet varte i to dager og anses som NSFs første generalforsamling. På møtet ble navnet Norsk Sykepleierskeforbund, vedtekter, emblem og opprop til landets sykepleiere vedtatt. Tidsskriftet Sykepleien ble også vedtatt allerede i 1912. Bergljot Larsson ble valgt til formann og redaktør av tidsskriftet. I 1949 ble navnet nyansert og endret til dagens navn, Norsk Sykepleierforbund.

Faglig fokus

Norsk Sykepleierforbund er en organisasjon for sykepleiere! Faglig fokus og en god sykepleierutdanning har derfor vært viktige saker gjennom alle disse årene. Forbundet har vært en drivkraft for å sikre både en enhetlig og treårig sykepleierutdanning, samt statlig autorisasjon for sykepleiere.

Norges første sykepleierutdanning startet i 1868 ved Diakonissehuset i Oslo. Fra 1890-tallet startet flere sykepleierutdanninger rundt om i landet. I Møre og Romsdal ble det etablert sykepleieutdanning i Molde i 1958, Nasjonalforeningens og Møre og Romsdals Sykepleierskole. Etter hvert ble skolen sammenslått med Distriktshøgskolen i Molde, og i dag er utdanningen en del av Høgskolen i Molde.

I Ålesund ble sykepleierutdanningen etablert i 1974 og var underlagt Sentralsykehuset i Ålesund. Skolen ble fusjonert inn i Høgskolen i Ålesund i 1994, og i dag er den del av NTNU Ålesund.

Sterkt talerør

Å verne om sykepleiernes økonomiske og kollegiale interesser er viktig for Norsk Sykepleierforbund. Hundreåret har vært preget av kamp, men også av seire! NSF har bidratt vesentlig til styrking av særlig kvinners rettigheter og anerkjennelse i arbeidslivet.

Norsk Sykepleierforbund er fortsatt et sterkt talerør og forkjemper for et mer likestilt og rettferdig arbeidsliv. Kampen om rettferdig lønn og rammer for faglig utøvelse av sykepleierfaget er derfor langt nær over!

Gratulerer med dagen, sykepleiere!

Les også

Det var en gang en sommer ...