Hører Ola og Kari Nordmann fra alle de mange tusen sykepleierne som elsker jobben sin?

Det har vært mye søkelys på sykepleiere i både lokale og landsdekkende media de senere årene. Det er blitt skrevet om hvor mange sykepleiere vi kommer til å mangle fremover. Det blir skrevet om dårlige arbeidsvilkår og lav lønn. Samtidig er det blitt skrevet om hvor kravstor sykepleierne er, og at vi må bli ved vår lest og ikke forlate det «synkende skipet».

Da sykepleierne slo Erling Braut Haaland og Jens Stoltenberg med flere, og vant publikumsprisen «årets navn» i Dagbladet i 2021, ble nyhetssaken vinklet på det viktige signalet pristildelingen skulle gi politikerne.

Sykepleiermangel

Statistikk forteller oss at sykepleiermangelen i dag estimert til ca. 7000 sykepleiere og spesialsykepleiere. Det antas at tallet vil stige til ca. 28 000 sykepleiere i minus frem mot år 2035. Tall fra Norsk Sykepleierforbund forteller oss også at startlønna for en nyutdannet sykepleier ligger på rundt 460 000 kroner, og at en spesialsykepleier med 10 års ansiennitet garanteres 650 000 kroner fra 01.01.24. Det er fakta og tall.

Hyllet for innsatsen

I pandemien ble sykepleiere kalt «frontkjempere» og superhelter, og fikk nasjonal applaus. De ble hyllet for innsatsen de gjorde mens vi andre satt på hjemmekontor og drev skole, barnehage og skolefritidsordning samtidig fra sofakroken. Vi hamstret dopapir, satt på zoom-møter og lagde surdeigsstartere, mens sykepleierne gikk på jobb i verneutstyr og pleiet alvorlig syke pasienter uten å selv ha tid til toalettbesøk eller drikkepauser. Mannen i gata ble imponert, og det var høye søkertall til sykepleierutdanningene i Norge.

I 2021 var det hele 13 209 personer som hadde sykepleie som sitt førstevalg i Samordna Opptak. I år var tallet sunket til 10 223 søkere. Hadde folket glemt applausen?

Men hva med alt som ikke er nyhetssaker, heltehistorier eller tall? Vet mannen i gata om alle mulighetene som ligger i en 3-årig grunnutdanning i sykepleie? Og hører Ola og Kari Nordmann fra alle de mange tusen sykepleierne som elsker jobben sin?

Sykepleie hele livet

Sykepleie er langt fra bare toalettbesøk og dødsleie. Sykepleie handler om hele menneske, og hele livsløpet.

Jordmor tar imot deg, og hjelper din mor gjennom de første barselsdagene i tillegg til å støtte og forberede ankomsten din i forkant. Helsesykepleieren følger deg gjennom barneårene og oppover mot ung voksen. Du blir veid, målt, fulgt med på, og får informasjon og vaksiner du trenger. Kanskje trenger du noen å prate med når livet ikke ble som du hadde tenkt, eller at du har opplevd ting som bør deles med noen som forstår? Da vil du også møte en sykepleier, ofte med videreutdanning innenfor mental helse.

Forskningsdagene

Forskningsdagene er en årviss og nasjonal festival i regi av Norges forskningsråd. I dagene festivalen pågår, formidles et vell av forskning til folk flest på gratisarrangementer over hele landet. Forskningskronikkene i TK denne uka er skrevet av forskere ved Høgskolen i Molde og deres kolleger ved andre institusjoner.

Skader du deg, møter vi deg på legevakten. Blir du akutt syk møter vi deg kanskje i ambulansen eller på sykehuset. Må du opereres, tar vi vare på deg både før under og etter inngrepet, og sørger for at du er trygg og har det bra mens du sover. Når du blir eldre kommer vi hjem til deg og assisterer deg med det du måtte ha behov for, eller vi møter deg på sykehjemmet den dagen du ønsker mer hjelp fra oss enn vi greier å gi deg hjemme.

Det jobber sykepleier i regjeringen, vi er i oljebransjen og vi jobber i industrien innenfor HMS. Du finner sykepleiere i rusomsorgen, i lederstillinger i kommune, fylke og Forsvaret. Og sykepleiere forsker for å hele tiden forbedre sin praksis, og sørge for best mulig kvalitet på omsorgen som gis.

Et hav av muligheter

Sykepleiere hjelper og bistår. De steller og gir omsorg. De trøster, tørker tårer og gråter litt sammen med deg. De føler med deg når livet er tungt, og de jubler med deg når du mestrer eller når et mål. Sykepleiere behandler, motiverer, veileder og informerer. Vi forebygger og rehabiliterer. Vårt hovedfokus er best mulig livskvalitet, og å se hele menneske hele livet.

Og hvis man ønsker å utdanne seg som sykepleier, da er vi der også, og hjelper deg å fylle verktøykassa di slik at du er godt rustet til å hjelpe de som trenger deg etterpå.

Som potet, engel og superhelt. Som sykepleier har du et hav av muligheter!