NRK skriver onsdag kveld at opptrapping av vekterstreiken gjør at sykepleiere på Kristiansund sjukehus må jobbe som dørvakter.

Etter at koronapandemien brøt ut, har sykehusene hatt dørvakter. I Kristiansund har det vært vektere fra Securitas som har sjekket de som skal inn på sykehuset. Men onsdag ble 11 nye vektere i Kristiansund tatt ut i streik, og dermed måtte sykehuset finne en annen løsning. Ifølge nrk.no ble dette å bruke egne ansatte til jobben.

– Jeg jobber i akuttmottaket, men nå må jeg stå her og passe på inngangsdøra, sa sykepleier Elisabeth Slattlem til NRK, som hadde sagt ja til å gjøre denne jobben.

Vekterstreiken er inne i uke 12.

Norsk Arbeidsmandsforbund har sendt over et nytt forslag til løsning på vekterstreiken til NHO Service og Handel.

– Løsningsforslaget innebærer ikke økonomiske endringer utover det som allerede ligger i oppgjøret, men inneholder tekstmessige presiseringer, blant annet den legitime retten til fastlønn for vektere. Dette er et forslag som kan bringe denne konflikten til en løsning, sier forbundsleder Anita Johansen i en pressemelding.