Nå er det klart for oppløp og sluttspurt for stortingsvalget 2021.

For oss på Nordmøre er dette et verdivalg, nok en gang.

Det er et sykehusvalg, nok en gang.

Det er rett og slett et skjebnevalg, nok en gang.

Regjeringspartiene er klare på at de ikke vil gi støtte til fortsatt drift av sykehuset i Kristiansund etter at det såkalte fellessykehuset står ferdig.

Frp har snudd etter at de gikk ut av regjering.

De snur tilsynelatende den veien Listhaug blåser, og hun blåser ofte på de svake og de som ikke kan blåse tilbake. Hvordan vil dette gi seg utslag etter valget? Vi kan bare håpe hun fortsatt blåser i (vår) medvind. Dersom verden går den veien jeg personlig ønsker så havner Frp, i beste fall for dem, på Stortinget. Der vil de i så fall ha null påvirkning på sykehuskampen i dannelsen av ei ny regjering.

Regjeringsskifte?

Arbeiderpartiet står på terskelen til å kunne danne regjering, i alle fall om vi skal tro alle prognosene. Det gjorde de vel strengt tatt for fire år siden også? Men den gang ble venstresiden utmanøvrert i sluttspurten. Nå har jeg mye mer trua på regjeringsskifte i år, alle prognoser peker i alle fall i riktig retning.

I Stortinget har Arbeiderpartiet, gang på gang vist at de ikke er våre venner, og at partiets holdning er at det såkalte fellessykehuset er framtiden i våre hender.

Jeg håper de fleste ser at AP seiler i en lyseblå vind og at de godt kan få seile den for egen maskin, men helst med litt ekstra hjelp til å holde seg på rett kurs fra noen litt lengre til venstre.

Senterpartiet har vært tydelige på at de kommer til å stille krav dersom de kommer i regjeringsforhandlinger. Krav som kan være til nytte for oss på Nordmøre. Men som alle vet, den som søker makt må ofte fire på kravene og svelge både kameler og kamferdrops.

Nå kan det se ut som om Senterpartiet faktisk kommer i en forhandlingsposisjon, og det er jo egentlig helt fint. De må bare huske å fortelle velgerne at det handler om forhandlinger og at de ikke kan garantere noe. Blir sykehuset en av de kamelene SP må svelge?

Fullverdig sykehus

Så var det dette med behovet for et fullverdig sykehus kontra ei plasterbod, da. Jeg er ikke overbevist om at alle i Senterpartiet ønsker det samme, selv om jeg håper de se bredden i behovet. For velgerne på Nordmøres røster, så ser det ut som om de kommer til å ha bidratt til å gi et par mandat til SP ved å gå fra blant annet Høyre. Fortsett gjerne med det dersom du er blåblå og ønsker at sykehuset skal bestå.

MDG har uttrykt klar støtte til fortsatt drift. Om de kommer i en posisjon til å være med å forhandle, eller til å være en markant kravstiller i støtte til en ny regjering, så er det veldig bra.

Spørsmålet er rett og slett både hvor store de blir, og om de er tøffe nok i dette kravet når de har andre saker de lister høyere, og om de får lov til å komme til bordet i og med at de holder noen saker veldig høyt, kanskje for høyt?

SV støtter også vår sykehussak. Det er bra. De kan fort trekkes inn i forhandlinger for å danne en ny regjering. Det er også bra. Men hvilke krav har de med seg til bordet? Vil de være store nok til å få lov til å kreve noe som helst, og hvor tydelige er de i sykehuskravet?

Rødt framtidshåp

Så gjenstår Rødt. Ja, jeg representerer Rødt, så dette innlegget er selvsagt farget av det.

Det er farget av en rød realisme og et Rødt framtidshåp.

Rødt ligger an til å gjennomføre et brakvalg. Både nasjonalt og lokalt. Vi ligger an til å kunne få opp mot 14 mandater.

Vi ligger an til å bli en uunngåelig samarbeidspartner for en ny regjering på venstresiden.

Samarbeidspartner, ikke nødvendigvis regjeringspartner. Rødt har nemlig ikke ambisjoner om å gå i regjering for å svelge kameler og svikte velgere.

Der har vi det jeg mener er, og bør være for flere, den tydeligste løsningen, og håpet, for Nordmøre, Kristiansund og Kristiansund sykehus.

At Rødt kommer inn med så mange mandater at ei ny regjering ikke kan se forbi oss og våre krav.

Ikke bare det, med et lite løft i Møre og Romsdal så kommer vår lokale sykehusforkjemper, Rødt Møre og Romsdals førstekandidat, Stein Kristiansen, på Stortinget. Da vil han kunne komme dit sammen med opp mot 14 andre fra Rødt som sammen stiller de samme krav.

Da, og bare da, vil et Arbeiderparti som ønsker å danne regjering, for det ønsker de, lytte til kravene fra de andre partiene i et regjeringssamarbeid, SV, MDG og SP. For et sterkt Rødt, i samarbeid med disse, vil kunne sikre det vi ønsker.

Ikke så mange knagger

Så ikke la det være noen tvil. Dersom valget i år kun er et sykehusvalg for deg, så har du ikke veldig mange reelle knagger å henge det valget på.

Jeg har listet dem over her, sammen med noen av de du absolutt ikke må stemme på.

Så får du selv avgjøre hvilken farge det er på blodet som strømmer gjennom kroppen din, blodet som pumpes av hjertet ditt, hjertet ditt som brenner for sykehuset. Mitt er i alle fall Rødt.

Vanskeligere eller enklere enn det er det ikke.

Med Rødt godt over sperregrensa, og med Rødt Møre og Romsdal inne på et utjevningsmandat, noe som ikke er utenfor rekkevidde, så har vi vårt absolutt sterkeste kort i spillet om lokalsykehusene allerede lagt på bordet.

Nå er det opp til velgerne å spille det kortet gjennom å stemme Rødt, gjennom å stemme på det partiet som ikke vil svelge kameler, gjennom å stemme på Stein Kristiansen.

Godt sykehusvalg!