Vi i nabolaget har i flere år bekymret oss for det største av de over 120 år gamle lønnetreet på sykehusområdet. For å skaffe parkeringsplasser var jord blitt fjernet, også inntil treets røtter, og erstattet av stein. Det var blitt asfaltert inntil trestammen, bare en smal glipe rundt stammen ville kunne tilføre treet vann. Asfalt var også lagt der hvor intet bilhjul kunne stå. Rotenden fikk derfor ikke vann.

Nord for sykehuset sto et stort, praktfullt bøketre. Det hadde en minneplate fra 1909. Kanskje var det plantet i forbindelse med at en dansk dronning hadde besøkt sykehuset. Avisen skrev den gang at dronningen måtte klatre over sykehusgjerdet. Ved et senere dansk dronningbesøk ble minnesmerke satt opp i Parken.

Da sykehuset ble videreutbygget på 80-tallet ble rotender på bøketreet kappet av. Ved en tørkeperiode senere greide ikke treet å skaffe seg nok vann. Vann burde vært tømt på. Men fordi dette ikke ble gjort, døde treet.

Det gamle, flotte almetreet ved Spar-butikken hadde begynt å skrante. Dette fordi det var laget asfalterte parkeringsruter inntil treet. Men parkeringsrutene ble fjernet slik at regn kan vanne også de ytre deler av røttene. Nå står almetreet igjen praktfullt og med minneplate om at treet er fra 1770.

I fjor så vi at bladene i toppen av lønnetreet ikke foldet seg helt ut. Nå kan vi se at greinene i toppen har visnet. Asfalt må fjernes rundt treet.

Noen av greinene er så store at de kan skade bileierne under treet. Hvem er ansvarlig?