På et eller annet tidspunkt vil det bli bare ett større sykehus i Møre og Romsdal. Tiden er kanskje inne for dette nå, med et medisinsk senter/ lokalsykehus i Volda, Molde og Kristiansund. Det store fellessykehuset bør ligge på Digerneskrysset ved E39, 24 km fra Ålesund og 44 km fra Molde. Her møtes veiene fra Søre, Indre og Ytre Sunnmøre. Her passerer E39 fra Kristiansund og Molde. Dette er befolknings- og transportknutepunktet i fylket. Og det ligger midt mellom St. Olav og Haukeland i Bergen.

Digerneskrysset vokser i dag langt sterkere enn Moa. Besluttes IKEA på nytt å etableres i fylket, vil anlegget bli liggende her grunnet stedes sentrale lokalisering. Energien og pengene som nå er tiltenkt Hjelset, burde investeres her uten at det ble for store bølger av dette nord i fylket. Allerede nå må vi i stor grad reise til Ålesund om vi ønsker å bruke eget helseforetak. Og de tunge tjenestene samles mer og mer der.

Behold de nyeste

Mange vil nok tenke: Vi vil ikke ha et stort sykehus nord om Ålesund. Vi vil ha lokalsykehusene våre. Og det er vel det en slik oppbygging og lokalisering kan bidra til. Digerneset blir det store tunge sykehuset som bygges opp til et høyere nivå. Ikke som St. Olav, men som et sykehus som kan ta del i større oppgaver sammen med St. Olav. La større deler av oppgavene skje innenfor M&R. Samtidig vil en slik oppbygging gi mer luft og muligheter i nordfylket. Det vil gi mer mulighet for større tjenesteyting i Kristiansund, ikke minst med tanke på fødeavdeling og barneavdeling, herunder videreføring av det tunge ortopedimiljøet. I sin tur vil dette bidra til mindre lekkasje til St. Olav. En slik «oppbygging»/ videreføring i nord er i tråd med Astrid Eidsviks sine tanker.

Både sykehuset i Volda og Kristiansund – som de to nyeste og mest velholdte – bør beholdes. De vil tjene som lokalsykehus.

For trangt i dag

Langt tilbake i tid ble det bestemt at Ålesund skal være det største sykehuset i fylket. I den senere tid har vel også befolkningsveksten i fylket vært lokalisert nær sagt bare rundt Ålesund. Ålesund trenger et nytt og større sykehus også mht. framskriving av folketall. Dette forsterkes ved den økende pasientstrømmen fra alle kommunene nordom som trekker sør mot Ålesund. Tid og penger rundt Hjelset bør slik vris mot Digerneset. På Åse er det for trangt til en tyngre utbygging.

Samtidig gjør Molde alt de kan for å korte ned på reisetiden til Ålesund med tanke på arbeidspendling. Ved lokalisering av et nytt fellessykehus på Digerneskrysset, kommer dette nært opp til Molde by. Så nært at det for Moldes del ikke er nødvendig med annet enn et medisinsk senter. Nå får helseforetaket en 100%-uttelling for den såkalte clustermodellen, som plutselig dukket opp, og forpurret en mer nordlig plassering.