Det var en fornøyd Kristiansunds-ordfører Tiidens Krav snakket med etter at det ved 15.30-tiden tirsdag ble klart at Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite har besluttet å åpne høring etter Bent Høies håndtering av sykehussaken i Nordmøre og Romsdal.

- Dette er bra. Vi har lenge påstått at denne kampen var fikset. Det har vi nå fått en god begrunnelse for å mene. Når det nå er besluttet å åpne kontrollhøring vil vi kunne få reelle fakta på bordet fra de to topplederne som har vært sentrale i Helse Møre og Romsdal og Helse Midt-Norge, sier Per Kristian Øyen.

- Hva tror du vil kunne komme fram i høringen?

- Det går vel like mye på håp som på tro. Men vår oppfatning er at Trond Michael Andersen og Astrid Eidsvik ble fjernet fordi ikke passet inn i vedtaket som skulle gjøres og som var forutbestemt. De har nok noe å fortelle i det offentlige rom om det som har foregått på bakrommet, mener Øyen.

- Men kan høringen rokke ved sykehusvedtaket?

- Jeg vil i hvert fall ikke utelukke det, hvis det kommer fram grums som tilsier at beslutningsgrunnlaget var feil, eller at noen var presset til meninger eller argumentasjoner som var feil, sier Øyen.

Orkide-leder Ingunn Golmen har de samme forhåpningene.

- Komiteen har sagt vedtaket ikke er et tema for dem, men at det kan være tema for andre komiteer på Stortinget?

- Ja, det er jo det vi håper og tror - at det skal komme fram forhold i høringen som gjør at Stortingsflertallet ser at det blir feil å la dette vedtaket bli stående, sier Golmen.