Stiller spørsmål rundt styrevalg

Daglig leder Ellen Engdahl i Kom Vekst ble i oktober spurt om hun ville være kandidat til vervet som nestleder/styremedlem i Helse Midt-Norge. Foto: Rune Edøy

Daglig leder Ellen Engdahl i Kom Vekst ble i oktober spurt om hun ville være kandidat til vervet som nestleder/styremedlem i Helse Midt-Norge. Foto: Rune Edøy

Artikkelen er over 3 år gammel

Ellen Engdahl fikk ikke styreplass i Helse Midt fordi hun aktivt har tatt stilling til tomtevalg. I stedet fikk Liv Stette, som har vært aktør for Hjelset, plassen.

DEL

I et brev til Helse- og omsorgsdepartementet, helseminister Bent Høie, og styreleder og ledelse i Helse Midt-Norge, som er underskrevet av styreleder Arne Ingebrigtsen i Kom Vekst, kommer det fram at Ellen Engdahl i oktober ble spurt om hun ville være kandidat til vervet som nestleder/styremedlem i Helse Midt-Norge.

Engdahl problematiserte dette, med henvisning til at hun aktivt har tatt stilling til lokalisering av det nye fellessykehuset, gjennom sin stilling som daglig leder i Kom Vekst, næringsforeningen i Kristiansund.

- I Kom Vekst vurderte vi situasjonen nøye, men basert på argumentene i telefonsamtalen, valgte Engdahl å takke ja til henvendelsen. I etterkant beklaget HOD/Eieravdelingen at de ikke hadde gjort tilstrekkelige forundersøkelser, og trakk tilbake forespørselen fordi Engdahl hadde vært en så tydelig aktør for Storbakken, heter det i brevet.

I stedet for Engdahl ble kommunalsjef Liv Stette i Ålesund nytt styremedlem i Helse Midt-Norge.

- Stette har skrevet både Ålesund kommunes og Sunnmøre Regionråds høringsuttalelser som argumenterer for Hjelset-alternativet. Vi synes det fremstår svært uheldig at forespørselen til Engdahl trekkes på ovennevnte grunnlag, samtidig som det oppnevnes et styremedlem som er en tydelig aktør for den alternative lokaliseringen. Vi forventer i denne type saker at aktuelle kandidater opplyser om relevante forhold og at HOD/Eieravdelingen forsikrer seg om at de har nødvendig kunnskap om kandidatene,  før de oppnevner styremedlemmer, heter det i brevet.

Skjevheten ytterligere forsterket

Da departementet kontaktet Engdahl i oktober, ble det vist til at styret i Helse Midt har ett eieroppnevnt medlem fra Molde/Romsdal og ingen medlemmer fra Kristiansund/Nordmøre, og at dette var en av årsakene til at hun ble forespurt.

Ifølge brevet orienterte Engdahl om at også ett ansattevalgt styremedlem er fra Molde/Romsdal. Derved er to av styremedlemmene fra Molde/Romsdal, og ingen fra Kristiansund/Nordmøre.

- Med Stette som nytt eieroppnevnt styremedlem, har den skjevheten som HOD/Eieravdelingen ønsket å rette opp i, blitt ytterligere forsterket. En slik skjevhet er ikke i samsvar med prinsippene for sammensetning av styrer i de regionale helseforetakene, slik de fremgår av styreveilederen, står det i brevet.

- For å sikre størst mulig legitimitet for styrets vurderinger og beslutninger, er det viktig at styret samlet sett representerer et mangfold og en bredde - også i forhold til geografi - slik at det kan balansere ulike interesser. Vi mener derfor at det er svært kritikkverdig og uheldig at vi har fått en «geografisk skjevhet» i styret i en tid der styret skal vurdere og ta en beslutning i en sak som er svært viktig for helseregionen. Dette fører til at styrets vurderinger og beslutning om lokalisering av det nye sykehuset ikke får den nødvendige legitimitet, heter det i brevet fra Arne Ingebrigtsen.

Styrelederen ber også på vegne av Kom vekst om at besultingen om tomtevalg blir utsatt, og at det blir tatt nødvendige grep for å gjenreise tilliten i prosessen.

- Uryddig prosess

Ellen Engdahl skriver i en e-post til Tidens Krav at hun mistet tillitt til prosessen etter Astrid Eidsviks høyst oppsiktsvekkende og dramatiske avgang i forrige uke. Hun føler det er viktig at også hennes historie nå blir kjent.

- Etter min mening er min historie enda et eksempel på en uryddig prosess, skriver hun.

- Stadig flere vil ha saken utsatt. I Stortinget har både Senterpartiet og Arbeiderpartiet stilt helseministeren spørsmål om hans rolle i forbindelse med denne saken. Vi ønsker full åpenhet rundt det som har skjedd. Derfor mener jeg det er viktig at også min historie blir kjent.

- Å presse gjennom et lokaliseringsvedtak nå slik prosessen har utviklet seg, vil ikke ha legitimitet, skriver Engdahl.

Helse og Omsorgsdepartementet ønsket fredag ikke å komme med kommentarer knyttet til innholdet i brevet.

- Vi har mottatt brevet, og det vil bli besvart, opplyser kommunikasjonsenheten i Helse- og omsorgsdepartementet til Tidens Krav.

Les hele brevet fra styreleder Arne Ingebrigtsen i Kom Vekst her: Brev til Helse- og omsorgsdepartementet

Artikkeltags