Gå til sidens hovedinnhold

Slik ble han satt i førersetet

Artikkelen er over 6 år gammel

Daniel Haga ble toppsjef etter at helseminister Bent Høie saksbehandlet avsettelsen av forgjengeren på to dager.

I dag gikk den konstituerte toppsjefen for et sykehus på Hjelset. Det skjer to måneder etter det som må være et av de hastigste avsettelser i Helse- og omsorgsdepartementets historie.

Torsdag 9. oktober sendte Akademikernes samarbeidsutvalg i Helse Midt-Norge dette brevet til Helse- og omsorgsdepartementet. I brevet ba de om et møte, begrunnet i det som der framsto som udokumenterte fagforeningspåstander om toppsjefens udugelighet.

I kontrast til normale prosedyrer i arbeidsrettslige saker, gjorde departementet unna saksbehandlingen på 1-2 dager. Høie ba deretter styreleder Marthe Holte kvitte seg med Trond Michael Andersen i løpet av en uke.

- Ikke vanlig

- Det er ikke vanlig at en statsråd ringer en fredags ettermiddag og venter at han skal få klarsignal i løpet av helga for at direktøren skal sparkes, for å si det slik. Så det er absolutt en del uvanlige ting som har skjedd her, uttalte redaktør Magne Lerø i Ukeavisen Ledelse til NRK.

Etter krangel med Høie om både grunnlaget for sparkingen og brudd på styringsprinsipper gjennom helgen trakk styreleder Marthe Styve Holte seg på mandag. Hun uttalte senere til Sunnmørsposten at direktøren skulle evalueres i november, underforstått at saken kunne løses mer elegant, men Høie hadde åpenbart hastverk. Han har i ettertid betegnet henvendelsen til departementet som en varslingssak.

Etter at Styve Holtes avgang ble kjent, fikk Tidens Krav kunnskap om brevet. Mandag kveld kontaktet vi konserntillitsvalgt Randulf Søberg i Akademikernes Samarbeidsutvalg, som da nektet å opplyse om innholdet. Han ga da inntrykk av at det ikke trengte å komme ut, da det likevel bare var et tidsspørsmål før direktøren måtte gå av, for øvrig en oppfatning som ble delt av flere kilder.

Müller: - En bra trio

Neste morgen stilte imidlertid en av underskriverne av brevet, den omdiskuterte Molde-legen Bernd Müller til intervju på NRK Møre og Romsdal. Der krevde han som hovedtillitsvalgt for legeforeningen i Møre og Romsdal toppsjefens avgang. Han leverte i den forbindelse en rekke karakteristikker av Trond M. Andersens mangler som leder.

Samme ettermiddag gikk Andersen av, og statsråd Bent Høie kunne umiddelbart uttrykke glede over at Helse Midt-Norges naturlige nestkommanderende, samhandlingssjef Daniel Haga, igjen hadde sagt seg villig til å ta over som konstituert toppsjef for Helse Midt-Norge.

- Det er positivt at det nå kommer en ny direktør samtidig som det tiltrås ny HR-direktør og ny medisinsk direktør. Det blir en bra trio, uttalte Müller til Romsdals Budstikke.

- Betyr det en styrking av mulighetene for Hjelsetalternativet? spurte RB.

- Jeg mener at alle tjener på å ikke ha fokus på beliggenhet, men på innhold. Og at et nytt sykehus må bli bedre enn de to vi har i dag, sa Bernd Müller.

Ville legge ned i 2010

RB spurte ikke helt uten grunn. Allerede i 2010 la Haga som fagdirektør fram en strategi som blant annet besto i å få lagt ned Kristiansund sjukehus som akuttsykehus og samle funksjonene i Molde. Forsøket ble til slutt stanset av statsråd Anne-Grete Strøm-Erichsen, noe som også førte til planene for Nye Molde sjukehus havarerte.

RB lanserte ham deretter som en av kandidatene til å ta over etter den omstridte toppsjef Bjørn Engum i Helse Nordmøre og Romsdal. Eirik Heggemsnes, Engums minst like omstridte forgjenger, fikk senere jobb i Hagas stab i Stjørdal etter at prosjektet Nye Molde sjukehus ble lagt ned.

Etter et engasjement i departementet kom Haga tilbake til Helse Midt-Norge som samhandlingsdirektør I 2012. Samme år deltok han på et møte i Molde, der han grep rett inn i Astrid Eidsviks pågående utredning av fellessykehus.

- Blir det valgte en modell med ett sjukehus, må sjukehuset ligge bynært. Jeg tror det er vanskelig å tenke seg robuste fagmiljøer på et sted uten infrastruktur. Sjukehusmiljøet må ta del i infrastrukturen i en by. Det er vanskelig å se for seg andre alternativer, uttalte samhandlingsdirektøren.

- Kompromissjukehuset er dødt, konstaterte en fornøyd Molde-ordfører Torgeir Dahl etter uttalelsene.

Løpende kontakt

I februar 2014 - fortsatt som samhandlingsdirektør, men nå under Andersen - uttalte han seg til Romsdals Budstikke om hvilken kontakt det var naturlig å ha med Høie om den forestående tomtebeslutningen.

- Det er viktig at vi på de ulike nivåene er samsnakket og samkjørt. Dette er også en sak som vil kunne havne på statsrådens bord. Da er det ikke slik at vi i Helse Midt-Norge sender saka til helseministeren og sier: «Dette mener vi. Hva mener du?» Det er naturlig at det er løpende kontakt mellom oss og statsråden i forkant av at vi nærmer oss tidspunktet for at vedtak skal fattes, forklarte Haga.

Torsdag klokka 11.00 er han den eneste som legger fram en innstilling i saken, etter at Astrid Eidsvik har trukket seg begrunnet med innblanding fra Helse Midt-Norges ledelse.

Les også: - Bygg på Opdøl

  Hevder Høie har dirigert

Kommentarer til denne saken