Gå til sidens hovedinnhold

- Samsvarer ikke med FNs barnekonvensjon

Advokat om helgestengingen:

Artikkelen er over 6 år gammel

Nå tar advokat Edvard T. Eide på seg oppdrag gratis for å hjelpe Trym (10) og andre barn som er rammet av den helgestengte barneavdelingen i Kristiansund.

Advokat Edvard T. Eide i Kristiansund har besluttet å ta et oppdrag uten betaling – såkalt «pro bono publico»: Han stiller nå opp for Trym Langnes  og andre barn som er rammet av det helgestengte barneavdelingen i Kristiansund.

Advokaten sier han har blitt kontaktet av foreldre både i Nordmøre og Romsdal, og viser til 10 år gamle Trym fra Eide når han nå ber Helse Møre og Romsdal vurdere stengingen opp mot FNs konvensjon for barns rettigheter, som Norge er forpliktet til å følge. Han viser spesielt til artikkel 24:

«Partene anerkjenner barnets rett til å nyte godt av den høyest oppnåelige helsestandard og til behandlingstilbud for sykdom og rehabilitering. Partene skal bestrebe seg på å sikre at ingen barn fratas sin rett til adgang til slike helsetjenester.»

- Understreket setning i pkt 1 viser at barns rett til helse har absolutt førsteprioritet i henhold til konvensjonen. Helgestengingen i Kristiansund medfører at regionens barn med akutte behov blir utsatt for økt risiko ved betydelig økte reisestrekninger. Også barn med varige behandlingsopplegg og særlig de med behov for relativt hyppige behandlingsopplegg på sjukehus utsettes for stor uleilighet og kanskje livstruende vanskeligheter. Det er også en belastning og et risikomoment at foreldrene stadig må forholde seg til nye personer som ikke kjenner pasienten fra før, skriver advokaten i et innledende brev til helseforetaket.

- Sjukehusledelsens anførsel om at stengingen skyldes ønske om besparelser, samsvarer ikke med de forpliktelser barnekonvensjonen påfører nasjonen. Norge er ikke blant verdens fattige og kan ikke unnskylde seg med uoppnåelige mål for innbyggernes helse. Det er ikke tvilsomt at stengingen medfører redusert tilbud til barna og derved redusert i forhold til lett oppnåelig prioritet – nemlig opprettholdelse av allerede etablert tilbud, skriver Eide videre.

- Det er nødvendig at helseforetaket foretar en konkret vurdering av sitt vedtak i forhold til konvensjonens ordlyd. Før jeg ser på andre sider av saken, ber jeg derfor opplyst om styret under behandling av stengesaken har foretatt en slik vurdering, heter det i brevet.

Kommentarer til denne saken