Nekter å svare på om han har uttrykt tomteønske

I et telefonintervju med Tidens Krav fredag ettermiddag svarer ikke Bent Høie på spørsmål om han overfor styret i Helse Møre og Romsdal skal ha uttrykt et ønske om et bestemt tomtevalg, slik Sunnmørsposten skriver i dag. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

I et telefonintervju med Tidens Krav fredag ettermiddag svarer ikke Bent Høie på spørsmål om han overfor styret i Helse Møre og Romsdal skal ha uttrykt et ønske om et bestemt tomtevalg, slik Sunnmørsposten skriver i dag. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Artikkelen er over 3 år gammel

Bent Høie bare gjentar og gjentar og gjentar og gjentar og gjentar at han ikke har instruert.

DEL

I et telefonintervju med Tidens Krav fredag ettermiddag svarer ikke statsråden på spørsmål om han overfor styret i Helse Midt-Norge skal ha uttrykt et ønske om et bestemt tomtevalg, slik Sunnmørsposten skriver i dag. I stedet gjentar han nærmest ordrett svaret på et annet spørsmål,  om han har instruert det samme styret.

Les også: Høie ville allerede i sommer ha Molde

Etter reglene i foretaksloven kan ikke en statsråd instruere sitt styre utenfor foretaksmøtene. Derimot er det vanlig å gi "styringssignaler", men da uten at dette skal oppfattes som en ordre eller pålegg. Ifølge professor Jan Fridtjof Bernt kan han heller ikke forlange at styret skal gi inntrykk av at de har foretatt et selvstendig og faglig basert valg, hvis realiteten er at de setter sin egen vurdering til side på grunnlag av styringssignaler.

Om det er riktig slik Sunnmørsposten skriver, at Høie allerede i sommer hadde uttrykt en ønske om et sykehus plassert på Opdøl, ville det i praksis være umulig for både styre og administrasjonen å jobbe med et annet alternativ til innstilling og vedtak.

TK har derfor spurt statsråden om han "har gitt til kjenne overfor noen i styret i Helse Midt-Norge hva som er hans ønske for sykehusplassering i Nordmøre og Romsdal". Det har det imidlertid vært umulig å få et svar på. I stedet gjentar statsråden som fra et manuskript, se uthevelser nedenfor:

- Ikke instruert I

- I tråd med hva som er god eierstyring er jeg jevnlig I kontakt med alle styrelederne i regionene, også i Helse Midt-Norge. Min kontakt med både tidligere og nåværende styreledere i helse Midt-Norge er helt i samsvar med det. Denne typen kontakt er senest nedfelt i stortingsmeldingen om statlig eierstyring og en naturlig del av eierstyringen. Jeg har selvfølgelig gjennom eierdialogen fått oppdatering om prosessen, men jeg har ikke instruert styreleder om å legge en løsning til grunn for arbeidet mot styrebehandlingen. Jeg har hele tiden tvert i mot sterkt understreket at de faglige rådene vil være avgjørende for den endelige beslutningen i saken, og av hensyn til at styrene nå skal gjøre et selvstendig valg så vil ikke jeg uttale meg om spørsmål knyttet til tomtevalget før foretaksmøtet den 19 .desember.

- Det som står i Sunnmørsposten om at du skal ha ytret et ønske, det stemmer ikke det da?

- Ikke instruert II

- Det som jeg sier er at jeg ikke har instruert styreleder til å legge en løsning til grunn for arbeidet fram mot styrebehandlingen, jeg har tvert i mot hele tiden understreket at de faglige rådene vil være avgjørende for den endelige beslutningen i saken.

- Kan du forklare forskjellen på instruksjon og det du har foretatt deg i forhold til et styre som er underlagt deg som øverste beslutningsmyndighet?

- Ikke instruert III

- Som sagt har jeg jevnlig kontakt med alle styrelederne i helseregionene og Helse Midt-Norge, og vi har utstrakt kontakt både administrativt og med styrelederne. Det er både gjennom de månedlige oppfølgingsmøtene vi har. Vi har felles styreseminarer med alle de regionale helseforetakene. Jeg har et eget kontaktmøte med styrelederne og de administrerende direktørene og de formelle foretaksmøtene. Men i tillegg har jeg også jevnlig kontakt med alle helselederne i regionen, men jeg har ikke instruert styrelederen i Helse Midt-Norge til å legge en løsning til grunn for arbeidet fram mot styrebehandling.

- Ikke instruert IV

- Men avviser du at du har gitt inntrykk for et ønske for hva som ville være din tomtebeslutning?

- Som sagt så har jeg ikke instruert styreleder til å legge en løsning til grunn for behandlingen fram mot styrebehandlingen. Tvert i mot....

- Ikke instruert V

- Men Høie. Nå er det ikke det jeg spør deg om! Jeg spør ikke om du har instruert, men om du har uttrykt et ønske om en bestemt løsning?

- Som jeg har sagt så har jeg ikke instruert styreleder til å legge en løsning til grunn fram mot styrebehandlingen. Jeg har tvert i mot hele tiden understreket at det er de faglige rådene som vil være avgjørende for beslutningen i saken, og av hensyn til at styrene nå skal gjøre et selvstendig valg så vil jeg ikke uttale meg om spørsmål knyttet til tomtevalget før vi foretaksmøte den 19. desember,  sier statsråden.

Høie avviser ellers at det skal være noen sammenheng mellom Trond Michael Andersens hastige avgang og sykehussaken.

- Slik vi forstår skal departementsråden ha mottatt brevet fra de tillitsvalgte på en torsdag, at du allerede fredag skal ha gitt beskjed om å inngå sluttavtale med Andersen i løpet av en uke. Er dette korrekt?

- Jeg har ikke noe mer å si om den saken enn det jeg sa på det tidspunktet, og utover det har den saken ingenting med sykehussaken i Møre og Romsdal å gjøre. Det er ingen sammenheng mellom disse sakene.

- Er det å behandle avsettelsen av lederen for en virksomhet med 15.000 årsverk og 17 milliarder kroner i omsetning på ett døgn vanlig tempo i arbeidsmiljørettslige spørsmål i HOD?

- Jeg har ikke noen annen kommentar til den saken som var tilbake på det tidspunktet enn det som dere fikk den gangen, utover å si at den saken har ingenting med den saken vi står oppe i, og det har vært tydelig hele veien, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Les også:

Ap stiller spørsmål ved Høies rolle i sykehusstrid

Hevder Høie har dirigert

- Jeg har ikke grepet inn i sykehussaken 

Artikkeltags