Må spare 630 millioner!

Konstituert direktør Dag Hårstad i Helse Møre og Romsdal gir seg selv frist til 1. april med å legge fram en overordnet plan for omstilling av det økonomisk hardt prøvde helseforetaket.

Konstituert direktør Dag Hårstad i Helse Møre og Romsdal gir seg selv frist til 1. april med å legge fram en overordnet plan for omstilling av det økonomisk hardt prøvde helseforetaket.

Artikkelen er over 3 år gammel

Helse Møre og Romsdal satser på «framtidsbileter som den enkelte kjenner seg igjen i og som gjev inspirasjon».

DEL

Konstituert direktør Dag Hårstad i Helse Møre og Romsdal gir seg selv frist til 1. april med å legge fram en overordnet plan for omstilling av det økonomisk hardt prøvde helseforetaket. For å få råd til å bygge nytt sykehus på Opdøl må Helse Møre og Romsdal effektivisere driften med til sammen 630 millioner kroner fram til 2021, går det fram av saken som legges fram for styret 21. januar.

Hårstad vil starte omstillingsprosessen med de strategiske ambisjonene.

«Desse strategiane må tydeleg gjerast i enda større grad enn i dag og forankrast godt blant både leiarar og tilsette. Det er i denne samanheng viktig med ein god involvering i prosessen for å skape eigarskap til oppgåvene», skriver Hårstad.

Administrerende direktør ser for seg tre hovedområder i omstillingsarbeidet: kontinuerlig forbedring og hverdagseffektivisering, et kostnadsprogram som innebærer generelle kutt i organisasjonen og strukturelle tiltak /funksjonsdeling. Hva angår det siste skiller han mellom hva som må eller bør funksjonsfordeles av kvalitetshensyn og hva som kan funksjonsfordeles av økonomiske hensyn. Prosessen fram mot påske skal belyse alle de tre tilnærmingene og konsekvensene.

«I val av strategi legg konst. adm. direktør til grunn at styret legg vekt på val av prosessar som stimulerer til eigarskap. Inkludering og ansvarleggjering av den enkelte leiar og medarbeidar er viktig for å lukkast. Vi legg no opp til ein strategi med løysningar som vert leia ovanfrå, men som må byggast nedanfrå. Allereie no ser vi mål som kan skape eigarskap. Det er viktig med framtidsbileter som den enkelte kjenner seg igjen i og som gjev inspirasjon», skriver Hårstad til styret.

Artikkeltags