Lundteigen blir saksordfører for Høie-høring

Per Olaf Lundteigen blir saksordfører for sykehushøring. Til venstre Martin Kolberg, leder av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

Per Olaf Lundteigen blir saksordfører for sykehushøring. Til venstre Martin Kolberg, leder av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

- Noen må sette et spørsmålstegn i kalenderen ved 16. februar, sier Sp-politikeren.

DEL

Per Olaf Lundteigen opplyser overfor Tidens Krav at det ikke er bestemt hvor langt tilbake i tid man vil gå for å få den omstridte sykehussaken på nordvestlandet godt nok belyst.

- Det vil først bli avgjort i kontroll- og konstitusjonskomiteens møte 3. februar, sier den nyutnevnte saksordføreren til Tidens Krav.

Skal innkalle flere

- Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite innkaller de som har sittet i sentrale posisjoner for å få kartlagt hva de har gjort i den saken komiteen har til behandling. I dette tilfelle vil det blant andre være statsråden og statssekretærer, styreledere og administrerende direktører i Helse Midt-Norge og Helse Møre og Romsdal. Så vil saken gå til ordinær komitebehandling, der vi skriver en innstilling som Stortinget vil diskutere i plenum.

- Vil noen få innkalling straks?

- Nei, ingen vil få innkalling før vi har hatt vårt møte 3. februar, der vi beslutter hvor langt tilbake vi vil gå i tid, og om det slik også vil være aktuelt å innkalle ledelsen i tidligere Helse Sunnmøre og Helse Nordmøre og Romsdal. Men det er klart at noen må merke kalenderen den 16. februar med et spørsmålstegn, sier Lundteigen.

Han vil ikke ha noen formening om stemningen i komiteen for å gå tilbake til de to forrige helseministrenes regjeringstid, slik han selv har tatt til orde for.

- Blir dere ferdig på en dag?

- Det er uvanlig å ha kontrollhøringer over flere dager, men det er i hvert fall klart at det blir en lang dag. Hvor lang avhenger som nevnt av hvor langt tilbake man vil gå for å få saken belyst, sier Lundteigen.

Ønsker å sette en standard

Senterpartiet er kanskje det partiet som har vært mest kritisk til helseforetaksmodellen. Lundteigen legger ikke skjul på at målet er å sette en standard for hvordan helsestatsråden skal forholde seg til helseforetaksloven.

-  Hittil er det tre paragrafer som er aktuelle i tillegg til formålsparagrafen. Det er paragraf 16 som omhandler styring i foretaksmøtet, paragraf 28 som sier at styremøter i regelen skal være åpne og paragraf 36 som omhandler daglig leder.

- Hvor alvorlig vil det være for en statsråd å bryte helseforetaksloven?

- Det vil jeg ikke spekulere i, sier Lundteigen.

Hans siste store sak som saksordfører i kontroll- og konstitusjonskomiteen var språket i Grunnloven.

- En svær sak, beskriver han.

- Denne blir kanskje friskere?

- Ja, engasjementet er i hvert fall stort, konstaterer stortingsmannen.

Artikkeltags