Gå til sidens hovedinnhold

- Ingen behandling i det ekstraordinære styremøtet

Artikkelen er over 6 år gammel

- Vi skal realitetsbehandle innholdet i notat og eposter senere, sier toppsjef Dag Hårstad.

Med bare femten timers varsel ble styret i Helse Møre og Romsdal innkalt til telefonmøte i dag klokka 11.00.

I natt ble det som følge av dette sendt ut en uttalelse fra ordfører- og rådmannskollegiet for Nordmøre, ORKidé, der de på det sterkeste oppfordrer til at styremøtet avvikles på et tidspunkt og med ordinær møteform slik at allmennheten får tilgang til møtet.

I uttalelsen skriver Orkide blant annet; - Dette er en sak av meget stor offentlig interesse, og ORKide mener det er svært uklokt å behandle den i et telefonmøte slik at allmennheten ikke får adgang til møtet. Dette føyer seg inn i rekken av møter som avviklet med ufattelig hastverk i forbindelse med lokaliseringen av SNR.

Ved 12.30-tiden søndag opplyser helseforetaket at telefonmøtet er avsluttet. Det måtte lukkes etter at det underveis ble avbrutt som følge av støy fra tilhørere på telefonlinjene. Ifølge en pressemelding varte det lukkede møtet i et kvarter. Konstituert toppsjef Dag Hårstad i Helse Møre og Romsdal mener Orkide har misforstått hensikten med styremøtet og at det aldri var hensikten å holde det lukket.

- Dette møtet var et orienteringsmøte ved at styret skulle være de første som fikk informasjon om innholdet i et juridisk notat og eposter som vi kom til å offentliggjøre. Den juridiske gjennomgangen av prosessen forut for lokaliseringsvedtaket var omfattet av stor offentlig interesse, og jeg har derfor valgt å behandle saken raskest mulig, sier Hårstad som forklaring på at styret ble innkalt midt i kirketida på fjerde søndag i advent.

Han presiserer at det ikke er gjort noen realitetsbehandling av innholdet i det juridiske notatet eller epostene. Dokumentene er foreløpig kun tatt til orientering.

- Realitetsbehandlingen vil vi ta i et ordinært møte. Det er lagt til grunn at dette vil skje på nyåret, sier Hårstad til TK.

- I hui og hast

ORKidé er svært kritisk til konklusjonen som trekkes i det juridiske notatet.

- I dette notatet viser de til at det sannsynligvis er begått brudd på helseforetaksloven, samtidig som de bagatelliserer virkningene av dette, skriver ORKidé, og legger til:

- I tillegg viser advokatfirmaet til at det var et felles styremøte den 12.11.14. Dette er et styremøte hvor det ikke er offentliggjort verken innkalling eller protokoll. Det er i strid med helseforetaksloven, skriver ordfører- og rådmannskollegiet på Nordmøre.

Kommentarer til denne saken