Høyre-ordfører i SMS: «Får håpe på drittvær i morgen»

10.000 mennesker var søndag 14. desember samlet til protest mot kuppingen av sykehusprosessen.

10.000 mennesker var søndag 14. desember samlet til protest mot kuppingen av sykehusprosessen.

Artikkelen er over 5 år gammel

En Høyre-ordfører ønsket Astrid Eidsvik sparket. En annen ønsket seg drittvær til massedemonstrasjonen i Kristiansund.

DEL

SYKEHUSSAKENTidens Krav har gjennomgått flere hundre e-poster og tekstmeldinger til og fra Molde-ordfører Torgeir Dahl siden august i år. Både innholdet og mengden vitner om et velsmurt sykehusapparat med Molde- ordføreren, Romsdal regionråd (ROR) og Molde næringsforum i hovedrollene, og med sykehustillitsvalgte og innleide konsulenter som aktive medspillere i nettverket. Skal vi tro den oversikten Molde kommune har utlevert, har det imidlertid ikke vært utvekslet en eneste SMS mellom Dahl og daglig leder Britt Flo i Molde næringsforum.
Organisasjonen er ikke så ulik Nordmøres – med Kristiansund-ord­føreren, Orkide og Kom vekst i de samme tre rollene. Den tydeligste forskjellen er at Molde-ordføreren representerer det ledende regjeringspartiet, mens Kristiansund er Ap-styrt. På Nordmøre er det derfor Kristiansund Høyres Sidsel Sæterøy som har hatt oppgaven med å holde kontakten inn mot regjering og departement (se egen sak på side 6).

24. april byttet Høie ut John Harry Kvalshaug som styreleder i Helse Møre og Romsdal, som den eneste i styret. Inn satte han Stein Kinserdal. ROR fikk samme vår et møte med Høie hvor de forsøkte å få opphevet vedtaket om at sykehuset måtte plasseres på aksen Hjelset – Frei.
– Svaret var at vedtaket sto ved lag, sier Dahl til TK.
Da konsekvensutredningene forelå like før sommerferien, gikk han ut med sterk kritikk av Sintefs utredninger av rekruttering, som han mente ikke holdt faglig mål. Molde næringsforum bestilte da en «motrapport» fra Vista Analyse til en pris av 160.000 kroner. I en e-post til Dahl mente Britt Flo at det ble dyrt, men skrev at «vi kan stoppe oppdraget dersom de / vi ser at konkl. ikke går i den retning vi trodde».
Underveis fikk blant andre ROR muligheten til å komme med innspill til foreløpige rapportversjoner. Om en av disse versjonene bemerket Britt Roald:
«Greit dette, men jeg er usikker mht. økonomi i mellomfasen. Hvis man skal mene det som vi sier oss imellom at det er økonomi i å flytte funksjoner til Molde (eks føden) mente Astrid i forrige runde at føden like godt kunne flyttes til krsund … dvs. vi åpner døren på vidt gap for flytting av funksjoner nordover også når tomtevalget er tatt. Vi bør kanskje bare droppe dette nå og heller ta det senere?», spurte hun i en e-post til Britt Flo.

26. august signaliserte Høie overfor styreleder Marthe Styve Holte i Helse Midt-Norge at han «helte mot» Molde, begrunnet med rekrutteringshensyn. På dette tidspunkt befant sykehussaken seg fortsatt på høring, en rekke folkemøter var under planlegging og sentralt beslutningsgrunnlag som idéfaserapport, kostnader og finansiering manglet.
I begynnelsen av september kan man lese om de første ønskene om å få fjernet toppsjef Astrid Eidsvik i Helse Møre og Romsdal. Rauma-ordfører Lars Olav Hustad (H) reagerte på utredninger som han mente tok for gitt at store deler av Rauma ville bruke Ålesund sjukehus.
«Har sagt til budstikka at Astrid Eidsvoll må gå av. Vi kan ikke leve lenger med denne farsen nå! Når man ikke klarer å beregne reiseavstander en gang, så er der natta! Ring når du kan ...», skrev Rauma-ordføreren i en SMS om morgenen 11. september.
Senere samme dag skrev han i en e-post til Dahl:
«….Har snakket med litt forskjellige folk her nå, bl.a. formannskapet mitt. De er med på kritikken, men kanskje litt drøyt og be hun vurdere sin stilling, kanskje heller noe sånt som at «Nå tåler vi ikke mer fra den kanten, dette går på tilliten løs, kan vi egentlig stole på direktøren og foretaket»??
Poenget er å strekke strikken så langt som mulig, uten å si direkte at hun bør gå av. Jeg må ha den muligheten senere er jeg redd. Og når jeg har med meg formannskapet er det mye lettere å stå fram».

1.oktober var Helse Midt-Norges styre på besøk i de tre aktuelle kommunene. Etter arrangementet i Molde sendte Dahl denne e-posten til styreleder Stein Kinserdal i Helse Møre og Romsdal:
«Takk for besøket i går. Det var nyttig å kunne få en direkte dialog. Ser at Marthe Styve Holte og Trond Michael Andersen begge er sitert på at dette er en vanskelig lokaliseringssak. Det er en meget vanskelig sak å erstatte 2 sykehus med ett felles sykehus. Men tomtevalget er ikke vanskelig. Alle fagrapportene er entydige, og en ROS-analyse av interimsperioden vil ytterligere forenkle valget. I tillegg vil muligheten for å samle akuttfunksjoner i Molde når tomtevalget er gjort, muliggjøre betydelige økonomiske besparelser. Molde sykehus er traumesykehus på linje med Ålesund, og en samling av akuttfunksjoner vil på kort og mellomlang sikt måtte skje i Molde».

9. oktober mottok Dahl en bekymret e-post fra styreleder Magne Gjerland i Molde næringsforum. Her reflekterte banksjefen over at Ålesund formannskap hadde stemt ned Sunnmøre regionråds høringsuttalelse til støtte for Hjelset og i stedet gått for Storbakken. Han uttrykte frykt for at sunnmørs-høyre ville veie tyngre i skålen hvis statsråden måtte velge.
«Hva kan vi gjøre nå framover etter at høringsfristen har utløpt og fram til vedtaket? Hvor finnes åpningene og hvem går gjennom dem? Er det utenkelig å benytte seg av «Øyen-metoden»? I så fall fordrer det mottakelighet på øverste nivå i regjeringen», skrev Gjerland.
«Har ikke deltatt aktivt i denne ordvekslingen, men følger selvsagt godt med. Mye fornuftig er sagt, men vil bare orientere om at ordføreren i Ålesund, Bjørn Tømmerdal, var en aktiv medvirker til uttalen fra Sunn­møre Regionråd. Da var det synd at han hadde forfall i dette formannskapsmøtet og at Geir Stenseth [varaordfører fra Frp red.anm.] fikk spille bak ryggen på ordføreren. Desto verre at den øvrige H-gruppen støttet forslaget. Dette er tydelig kommunisert til Monica Molvær [andrekandidat for Høyre til fylkestingsvalget]», svarte Dahl i en e-post, med kopi til blant andre Terje Heggem i kommunikasjonsbyrået Tibe.


13. oktober gikk Helse Midts styreleder, sunnmøringen Marthe Styve Holte av i protest etter at Bent Høie hadde beordret henne til å kvitte seg med toppsjef Trond Michael Andersen innen en uke. Bakgrunnen var en bekymringsmelding sendt Høie få dager tidligere, undertegnet av sju tillitsvalgte fra St. Olav, Nord-Trøndelag samt Molde-legen Bernd Müller.
– Jeg visste om brevet. Britt Roald hadde fortalt meg om det, sier Dahl til TK.
– Koblet du brevet opp mot lokalisering av fellessykehus?
– Nei, jeg gjorde ikke det. Dette skjedde mens jeg var på fylkestinget i Geiranger. Det ble snakket om at avgangen kunne ha noe med sykehussaken å gjøre, men min kommentar var at dette heller kunne ha sammenheng med brevet fra de tillitsvalgte. Noen andre teorier ville jeg ikke begi meg inn på.

18. november lyktes Møre og Romsdal Høyre å få til et møte med Høie. Fylkessekretær Heidi Nakken sørget for å invitere alle Høyre-ord­førerne i fylket til møter om samferdsels- og helsepolitikk på Stortinget, samme uken som Molde FK spilte cupfinale. Møtene var lagt opp over to dager, med møte på formiddagen og felles middag med statsråd Bent Høie på tirsdagskvelden.
«Fisk til meg», skrev Dahl som svar på e-post- invitasjonen til biffrestauranten.
– Var sykehus­saken tema?
– Vi hadde ingen dypere samtaler rundt sykehus­saken, svarer Dahl.
En senere e-post til Erna Solberg, med kopi til politisk rådgiver Rolf Erik Tveten ved Statsministerens kontor, viser at han også møtte statsministeren to ganger i løpet av denne uken:
«Hei Erna. Takk for møtet på Stortinget onsdag 19.11 og cupfinalen på søndag. Helga var på alle måter vellykket for oss i Molderegionen», skrev Molde-ordføreren.

2. desember var altså Dahl fullt informert om at det gikk mot slutten også for Astrid Eidsvik, som den siste av de fire helsetoppene som hadde ledet sykehusprosessen i Møre og Romsdal. Etter avgangen ble det i Molde deretter skapt et bilde av Eidsviks avgang som selvforskyldt, ettersom hun hadde nektet å godta at Hjelset var det riktige svaret. Kommunikasjonsmannen Terje Heggem skrev et leserinnlegg i Romsdals Budstikke der han tilla henne en drøm om et framtidig universitetssykehus i Ålesund:
«Astrid Eidsvik undervurderte at hennes iver etter å realisere drømmen, skapte nye allianser; Molde–Stjørdal og Molde–St Olav. Dette strategiske interessefellesskapet gjorde Astrid Eidsviks plan umulig,» skrev han.

- Får håpe på drittvær

Tekstmeldingene fra Britt Roald til Torgeir Dahl forteller en del om hvordan det ble jobbet og analysert i Molde disse desemberdagene. Spesielt var man opptatt av at den tillitsvalgte Molde-legen Bernd Müller ikke skulle knyttes til enda en topplederavgang [forklaringer fra TK satt i klammer]:
«Har stoppet Bernd fra å gå direkte på NRK! Styremøte kl. 19 som bestemmer konst.»
«Det er på vei ut et brev fra konserntillitsvalgte med støtte til Daniel og at prosessen bør fortsette».
«Bernd har brutt avtalen. NRK møre og Romsdal, men bare om mistillit».
«Skal det bekymre oss at Pål Farstad ikke er ute? Prøver de å få han og Harald Tom i lag eller er det ikke mulig. Tenkte siden vi vet at Jonas Gahr Støre og Else May holder seg unna. Kan Frøydis [Austigard (V) varaordfører i Molde] sjekke hvor Pål står?»
Fikk stoppet Bernd via tlf. til Ann Eli [Nøsen, journalist ved NRKs kontor i Molde]. Måtte love henne deg [Dahl] på vegne av ROR, hun ringer når hun er nede på fylkestinget om ca. 30 min. Ok?
«Ang mail jeg sendte. Hold Knut Ivar [Egset, styremedlem i Helse Møre og Romsdal] utenfor som kilde!!»
«Ring meg. Else May er også truet fra Kristiansund».
«Knut Ivar har hatt dialog med Paul [Valle, nestleder i Helse Midt-Norges styre]. Han står fast på vedtak og Hjelset».
«Tenkte på en ting. Nå blir Helge eneste fra Stortinget i morgen [til styremøtet i Ålesund]. Bør han komme? Vil han bli oppfattet som «utsendt fra Høie». Var de flere var det en ting. Hva tenker du?»
I en SMS dagen før den varslede demonstrasjonen i Kristiansund minnet ROR-lederen om de 10.000 som møtte opp under besøket til Anne-Grete Strøm-Erichsen i 2010.
Molde-ordføreren svarte:
«Ja, ser at dette tallet er brukt. Får håpe på drittvær i morgen».

Les også: Slik jobbet de for Hjelset

Artikkeltags