- Forventer kritiske spørsmål

Artikkelen er over 6 år gammel

Austheim mener kritikken ville bli svart i Eidsvik sin innstilling.

DEL

Tillitsvalgt i yngre legers forening Åge Austheim mener det kommer mye som er forventet fra rapporten til Holte Consulting.

- Etter min vurdering er det forventet at det blir stilt kritiske spørsmål for å komplementere saksutredningen, dette er formålet med den eksterne rapporten og skal sikre et best mulig beslutningsgrunnlag. Og i hovedkonklusjonen blir det anbefalt at styret kan gjøre tomtevedtak på bakgrunn av idéfaserapporten, sier Austheim til Tidens Krav.

- Derfor er min konklusjon at arbeidet til helseforetaket er bestått og jeg ser ikke at denne rapporten for eksempel nødvendiggjorde direktørens avgang, legger han til.

Ville kommet i innstillingen

Rapporten fra Holte Consulting er kritisk til at Helseforetaket ikke har kommet til noen konklusjon. Austheim påpeker at dette ville ha kommet frem i Astrid Eidsvik sin innstilling.

- Planen var at konklusjonene skulle komme i innstillingen, men det fikk hun dessverre ikke anledning til. Alt som påpekes i rapporten vil Helse Møre og Romsdal og Helse Midt-Norge kunne svare på en god måte, sier Austheim, og legger til at de økonomiske forholdene er det Helse Midt-Norge som har ansvar for å utrede, sier Austheim.

- En del av de etterlysningene som Holte Consulting kommer med har tillitsvalgte ved Kristiansund sykehus også påpekt tidligere i prosessen.

- Det er uheldig at det legges opp til en prosess der det ikke er en innstilling til Helse Møre og Romsdal sitt styre, mens Helse Midt-Norge får det. Da mangler den lokale forankringa, og det blir en slagside i den videre prosessen der eier i realiteten uttrykker forventning om at de eieroppnevnte styrerepresentantene i styret for Helse Møre og Romsdal følger Helse Midt-Norges tomteanbefaling, sier han

Mangler balanse

- Det er blitt påpekt at Høie at styret i Helse Møre og Romsdal ikke er blitt påvirket av denne situasjonen, og kan fatte vedtak basert på bakgrunnsmaterialet, uten Eidsvik sin innstilling?

- Vi var i en situasjon der den lokale administrasjonen har ledet utredningen, og har dermed størst legitimitet i prosessen. Det er absolutt stor interesse for deres konklusjoner, og stor sannsynlighet for at styret ville vedtatt tilrådningen. Nå er jeg redd for at vi ikke får riktig balanse, svarer Austheim.

- Planen for saksgangen var at vurderingen av de ulike kriteriene skulle komme i innstillingen til administrasjonen, legger han til.

Les alt om sykehussaken her.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken