I overkant av 500 nordmøringer var møtt opp på Kongens Plass for å markere sin motstand mot Helse Midt-Norges overstyring. Knappe to timer etter at fakkelmarkeringen ble annonsert via sosiale medier og i media. Det ble tent fakler og holdt appeller.

Ordfører i Kristiansund, Per Kristian Øyen, var først ut.

- Kjære venner, det er fantastisk hva kristiansundere og nordmøringer greier å få til på kort tid, når det gjelder sykehuset og gode saker, sa Øyen.

- Meldingen kom som et sjokk. Jeg var raskt ute med å si at dette var et politisk utspring, det var min umiddelbare reaksjon. Nå har statsråd Bent Høie gått ut og sagt at det ikke er slik, og det tar jeg til etterretning, sa Øyen.

- Nå må alle kort på bordet. Det må være åpne prosesser. Vi kan ikke akseptere at denne saken nå blir hastebehandlet før jul, det må brukes lengre tid for å ha et grunnlag og greie å bygge tillit på nytt. Det forlanger hele Nordmøre, avsluttet Øyen.

Den tristeste dagen som lege

- Vi har sett mange direktører komme og gå, de greier å slå seg selv gang på gang i absurditet og utrolighet. Nå har vi mistet den beste helsedirektøren i norges land. Det er ikke uten grunn at hun gang på gang har vunnet lederpris. Ingen hadde trodde det var mulig å få til en så ryddig og god prosess, nå har Helse Midt-Norge lagt alt i grus, sa Ralph Herter i sin appell.

- Dette er ikke bare sørgelig, det er et sjokk for alle som har brukt timer, dager og tusenvis av kroner på å bidra til utredningen. Jeg har stor respekt for Eidsvik sin beslutning, sjelden jeg har møtt noen med så mye integritet. Dette er den tristeste dagen som lege i Kristiansund, sa Herter.

Spørsmålene må besvares

Tillitsvalgt og lege, Åge Austheim holdt også appell.

- Ansatte og tillitsvalgte har brukt mye tid og ressurser på denne saken. Nå må sprøsmålene besvares. Vi tillitsvalgte er nå enige i at det må være et folkekrav fra Nordmøre at det ikke fattes en beslutning i desember. Vi krever full åpenhet og at de demokratiske organ blir orientert om hva som faktisk har skjedd, sa Austheim.

- Nå må vi dessverre finne sammen på nytt. Denne saken er så krevende, den kan ikke landes i forbifarten. Folket eier sykehusene og folket har krav på en god, tillitsfull og troverdig ledelse. De bør ha fått med seg at dette ikke er hvilken som helst sak. Denne markeringen her i kveld, er et sterkt signal til Helse Midt-Norge om at folket ikke vil bli holdt for narr, sa Austheim.

Vi har mistet tilliten

- Dette har vært en uvirkelig ettermiddag. Vi i Orkide beklager sterkt Eidsviks avgang. Vi har mistet tilliten og nå må alle kortene på bordet. Hva er det egentlig Helse Midt-Norge ikke er fornøyd med? Vi krever full fremlegging av alle fakta, det står hele Nordmøre samlet om, sa ordfører Ingunn Golmen i Aure, i sin appell.