- Bygg på Opdøl

Daniel Haga har lagt fram sin anbefaling.

Daniel Haga har lagt fram sin anbefaling.

Artikkelen er over 3 år gammel

Administrerende direktør Daniel Haga foreslår distriktsmedisinsk senter i Kristiansund.

DEL

- Nytt fellessykehus vil bli et stort løft for helsetjenesten i Nordmøre og Romsdal. En avklaring av tomtevalg er en viktig milepæl på veien. Det er gjort godt arbeid og lagt fram solid dokumentasjon som gir grunnlag for å ta stilling nå. Dette vil bli et topp moderne sykehus med høy kvalitet og det har innbyggerne krav på. Min innstilling til styret er imidlertid foreløpig. Endelig forslag til vedtak kommer jeg ikke til å presentere før etter at styret for Helse Møre og Romsdal har behandlet saken onsdag 17. desember, sier Haga i en pressemelding.

Det finnes også argumenter som støtter opp om Storbakken og som er relevante når det skal velges tomt, mener Haga. I begrunnelsen for valget av Opdøl er det lagt vekt på fordelene ved etablering nært det største fagmiljøet (Molde sykehus). Det gir minst sårbarhet i perioden fram til nytt sykehus står ferdig og tryggere tilgangen på gode faglige ressurser ved oppstart i nye fasiliteter. Opdøl gir størst pasientgrunnlag for det nye fellessykehuset og kortest reisetid for flest innbyggere, heter det i pressemeidingen.

 Haga mener at man bør utrede et distriktsmedisinsk senter i Kristiansund i konseptfasen. Han peker også på at det i løpet av sjuårsperioden fram til nytt sykehus kan tas i bruk, vil skje en videreutvikling av prehospitale tjenester. Dette vil ha særlig stor betydning for de som har lengst reisevei til sykehus, bl.a. i form av nye ambulansehelikoptre.

I løpet av konseptfasen er det nødvendig med en mer detaljert gjennomgang av dimensjoneringen av det nye sykehuset. De økonomiske analysene som er gjennomført, viser at det vil bli krevende, men fullt mulig å realisere byggingen av nytt sykehus.

Her er hele innstillingen

Les også:

- Vi blir ofret på alteret 

- Dette er maktmisbruk 

Artikkeltags