Siste: Etter opplysningene Harald Topphol kom med i starten av møtet (se lengre ned i artikkelen) spurte styreleder Stein Kinserdal om styret var enig i at saken ikke kunne behandles på grunn av disse opplysningene. En slik utsettelse av saken ble avvist mot tre stemmer fra de ansattes representanter i Ålesund, Volda og Kristiansund.

Møte fortsatte med at Trine Sevaldsen fikk ordet og kom med et generelt utsettelsesforslag på bakgrunn av de siste ukenes opplysninger om prosessen. Hun sa at om utsettelsesforslaget falt ønsket hun, Harald Topphol og Charles Austnes å trekke seg fra den videre styrebehandlingen. Styret startet da en debatt om de skulle utsette vedtaket eller ikke.

Også dette forslaget om utsettelse ble også forkastet med seks mot tre stemmer.

De tre ansatterepresentantene blir også sittende.

Trine Sevaldsen ba om en protokolltilførsel om at både foretaksloven og forvaltningsloven gjelder, og at de opplysningene og kritiske spørsmålene som ble stilt tidlig i møtet måtte få en behandling rett etter møtet.

– På det grunnlag og i respekt for demokratiet, brukerne og de vi representerer velger vi å bli sittende i møtet og delta i den videre styrebehandling av saken.

Dramatisk start

Allerede ved møtestart tok ansattrepresentant Harald Topphold fra Volda ordet.

- Jeg er usikker på om vi kan fatte et lovlig vedtatt på grunn av alvorlig brudd på foretaksloven en eller annen straffelov. Du kjenner offentlighetsloven, styreleder. Du skulle gi meg tilbakemelding i går om jeg kunne gå ut med dette. Du må avgjøre om møtet skal lukkes nå.

- Det er ikke noen vits i å lage noen fuzz rundt dette. Jeg tror det er riktig at du legger dette fram i åpent møte, sa Kinserdal.

- Jeg gjentar spørsmålet, kan jeg legge fram dette i åpent møte?

- Kan du opplyse om dette uten å bruke navnet?

- Det er helt umulig.

- Haga sa Eidsvik måtte gå for Hjelset

Topphol fortalte deretter om en samtale med fagdirektør Odd Veddeng om møter 27. og 28. november. Her la Eidsvik fram sine vektinger av spørsmålet om sykehusplassering. Daniel Haga sier da at styret i Helse Midt ikke kan godta noe annet enn Hjelset. Han tar en telefon og kommer inn og sier at styreleder Strand i Helse-Midt støtter dette.

- Astrid ba om å få på plass en sluttavtale. Hun fikk da beskjed om at hun måtte gå for Hjelset. Dette er et forsøk på utpressing, og hvis Eidsvik hadde tatt i mot, korrupsjon. Astrid har fortsatt ikke fått avtalen på plass, konstaterte Topphol.

Han fikk støtte av ansattrepresentant Charles Austnes fra Ålesund.

- Er det et demokratisk land at slikt som dette foregår? Astrid skulle fabrikere et annet motiv for å trekke seg over nyttår. Enten må sakes utsettes eller avvises på bakgrunn av disse opplysningene, hvis ikke vil det være vanskelig for oss som ansattrpresentanter å delta i den videre debatten.

- Jeg synes det er veldig sterke påstander som kommer. Det er ikke i disse sakene kommet fram noe som viser en kobling mellom sluttavtale og Eidsviks innstilling. Direktøren hadde full frihet til å legge fram det hun ønsket. Jeg synes det er høyst urimelig å komme med slike påstander, sa Kinserdal.